Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
mikrobigenetiikka [2014/08/15 22:43]
127.0.0.1 external edit
mikrobigenetiikka [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Mikrobigenetiikka ======
 +==== 4.12.2014 ====
 +  - Kuvaile muutamalla rivillä seuraavia bakteerin geenisäätelyyn liittyviä asioita
 +    * DNA-tason säätely
 +    * RNA-tason säätely
 +    * Translaatiotason säätely
 +    * Translaation jälkeinen säätely
 +    * Solujen välinen kommunikaatio
 +  - Plasmidien kopioluvun säätelymekanismit
 +  - Metylaation tehtäviä bakteereissa
  
 +==== 20.3.2013 ====
 +  - kromosomin replikaatio ja solusykli
 +  - sigmafaktorit ja geeniekspression säätely
 +  - epigeneettisen periytymisen mekanismit
 +  - plasmidien kopioluvun säätelymekanismit
 +==== 10.1.2013 ==== 
 +  - Geneettisen materiaalin siirtyminen
 +  - Vieraan DNA:n torjunta
 +  - asRNA säätelyssä
 +  - Transposonit ja retrotransposonit