Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
mikrobien_rakenne_ja_toiminta_mole150 [2016/05/05 11:05]
2001:14ba:1f2:f200:b9a9:4afb:899f:72d6
mikrobien_rakenne_ja_toiminta_mole150 [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +Tentti 10.3.2016
  
 +1. Selosta lyhyesti ​
 +
 +a) Hetertrofi b) Mesofiili c) Generaatioaika d) Antibioottiresistenssi e) Käyminen f) Lipopolysakkaridi g) Sigmafaktori h) Konjugaatio i) Flagella j) Metanogeneesi
 +
 +2. Millainen on bakteerien solukalvo ja mitkä on sen tehtävät? ​
 +
 +3. Vaihtoehtoisesti ​
 +
 +Kemolitotrofiset mikrobit ja niiden metabolian pääpiirteet TAI Mikrobien oksygeenisen fotosynteesin pääpiirteet
 +
 +4. Miten elintarvikkeita suojataan mikrobiologiselta pilaantumiselta? ​
 +
 +
 +Tentti 28.4.2016
 +
 +1. Selosta lyhyesti
 +
 +a) Käyminen b) Asidotolenrantti c) Koch´in postulaatit d) Generaatioaika e) Transformaatio f) Auksotrofi g) Veden aktiivisuus aw h) Psykrofiilinen i) Katalaasi testi j) Botulismi
 +
 +2. Bakteerien geeniekspression säätely pääpiirteittäin.
 +
 +3. Vaihtoehtoisesti
 +
 +Metanogeneesi ja sen merkitus - kuvaile myös mikrobit TAI Denitrifikaatio ja sen merkitys. Millaiset mikrobit pystyvät denitrifikaatioon?​
 +
 +4. Antibioottiresistenssi ja miten sitä voitaisiin estää?