Tenttiwiki

Tentti 10.3.2016

1. Selosta lyhyesti

a) Hetertrofi b) Mesofiili c) Generaatioaika d) Antibioottiresistenssi e) Käyminen f) Lipopolysakkaridi g) Sigmafaktori h) Konjugaatio i) Flagella j) Metanogeneesi

2. Millainen on bakteerien solukalvo ja mitkä on sen tehtävät?

3. Vaihtoehtoisesti

Kemolitotrofiset mikrobit ja niiden metabolian pääpiirteet TAI Mikrobien oksygeenisen fotosynteesin pääpiirteet

4. Miten elintarvikkeita suojataan mikrobiologiselta pilaantumiselta?

Tentti 28.4.2016

1. Selosta lyhyesti

a) Käyminen b) Asidotolenrantti c) Koch´in postulaatit d) Generaatioaika e) Transformaatio f) Auksotrofi g) Veden aktiivisuus aw h) Psykrofiilinen i) Katalaasi testi j) Botulismi

2. Bakteerien geeniekspression säätely pääpiirteittäin.

3. Vaihtoehtoisesti

Metanogeneesi ja sen merkitus - kuvaile myös mikrobit TAI Denitrifikaatio ja sen merkitys. Millaiset mikrobit pystyvät denitrifikaatioon?

4. Antibioottiresistenssi ja miten sitä voitaisiin estää?