Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
mikrobien_rakenne_ja_toiminta [2016/03/16 07:57]
2001:14ba:1ff:5200:3902:c064:a28e:e556 created
mikrobien_rakenne_ja_toiminta [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== MOLE-103B Mikrobien rakenne ja toiminta =====
  
 +====MOLE150 Mikrobien rakenne ja toiminta====
 +vanha kurssi
 +
 +=== Tentti 28.4.2016 ===
 +
 +1. Selosta lyhyesti
 +
 +a) Käyminen b) Asidotolenrantti c) Koch´in postulaatit d) Generaatioaika e) Transformaatio f) Auksotrofi g) Veden aktiivisuus aw h) Psykrofiilinen i) Katalaasi testi j) Botulismi
 +
 +2. Bakteerien geeniekspression säätely pääpiirteittäin.
 +
 +3. Vaihtoehtoisesti
 +
 +Metanogeneesi ja sen merkitus - kuvaile myös mikrobit TAI Denitrifikaatio ja sen merkitys. Millaiset mikrobit pystyvät denitrifikaatioon?​
 +
 +4. Antibioottiresistenssi ja miten sitä voitaisiin estää?
 +
 +===Tentti 10.3.2016===
 +
 +1. Selosta lyhyesti
 +
 +a) Hetertrofi
 +b) Mesofiili
 +c) Generaatioaika
 +d) Antibioottiresistenssi
 +e) Käyminen
 +f) Lipopolysakkaridi
 +g) Sigmafaktori
 +h) Konjugaatio
 +i) Flagella
 +j) Metanogeneesi
 +
 +2. Millainen on bakteerien solukalvo ja mitkä on sen tehtävät?
 +
 +3. Vaihtoehtoisesti
 +
 +Kemolitotrofiset mikrobit ja niiden metabolian pääpiirteet
 +TAI
 +Mikrobien oksygeenisen fotosynteesin pääpiirteet
 +
 +4. Miten elintarvikkeita suojataan mikrobiologiselta pilaantumiselta?​