Tenttiwiki

MOLE-103B Mikrobien rakenne ja toiminta

Tentti 4.3.2020

1. Selosta lyhyesti / Förklara kort / Explain briefly (1 p x 10= 10 p)

a) Hetertrofi / Heterotrof / Heterotroph
b) Kapnofiili / Capnofil / Capnophile
c) Generaatioaika / Generationstid / Generation time
d) Plasmidi / Plasmid / Plasmid
e) Käyminen / Fermentation / Fermentation
f) Lipopolysakkaridi / Lipopolysackarider / Lipopolysaccharide
g) Sigmafaktori / Sigmafaktori / Sigma factor
h) Konjugaatio / Konjugation / Konjugation
i) Flagella / Flagell / Flagella
j) Metanogeneesi / Metanogenesen / Methanogenesis.

2. Millainen on bakteerien solukalvo ja mitkä on sen tehtävät?
Beskriv bakteriernas cellmembran och dess funktion?
Describe the bacterial cell membrane and its functional importance (5 p)

3. Kemolitotrofia ja sen merkitys. Millaiset mikrobit pystyvät kemolitotrofiaan? /
Kemolitotrofi och dess significans. Vilken typ av mikrober kan vara kemolitotrofiska? /
Chemolitotrophy and its significance. What types of microbes are capable of chemolitotrophy? (5 p)

4. VAIHTOEHTOISESTI / ALTERNATIVT / ALTERNATIVELY:

Miten elintarvikkeita suojataan mikrobiologiselta pilaantumiselta?
Hur kan mikrobiologisk försämring av livsmedel förhindras?
How are food protected against microbial spoilage? (5 p)

tai / eller / or

Antibioottiresistenssi ja miten sitä voitaisiin ehkäistä?
Antibiotikaresistens och hur det kan förebyggas?
Antibiotic resistance and how it could be prevented ?

AIKA / TID / TIME 2h

MOLE-103B Mikrobien rakenne ja toiminta 3 op

Tenttikysymykset 7.3.2018
1. Selitä termit
a. Mesofiili
b. Sigmafaktori
c. Metanogeneesi
d. Heterotrofi
e. Konjugaatio
f. Plasmidi
g. Käyminen
h. Lipopolysakkaridi
i. Generaatioaika
j. Flagella

2. Kemolitotrofiset mikrobit ja niiden metabolian pääpiirteet

3. Bakteerin solukalvo ja sen tehtävät

4. Antibioottiresistenssi ja sen ehkäiseminen TAI miten elintarvikkeita suojataan mikrobiologiselta pilaantumiselta

MOLE150 Mikrobien rakenne ja toiminta

vanha kurssi

Tentti 28.4.2016

1. Selosta lyhyesti

a) Käyminen b) Asidotolenrantti c) Koch´in postulaatit d) Generaatioaika e) Transformaatio f) Auksotrofi g) Veden aktiivisuus aw h) Psykrofiilinen i) Katalaasi testi j) Botulismi

2. Bakteerien geeniekspression säätely pääpiirteittäin.

3. Vaihtoehtoisesti

Metanogeneesi ja sen merkitus - kuvaile myös mikrobit TAI Denitrifikaatio ja sen merkitys. Millaiset mikrobit pystyvät denitrifikaatioon?

4. Antibioottiresistenssi ja miten sitä voitaisiin estää?

Tentti 10.3.2016

1. Selosta lyhyesti

a) Hetertrofi b) Mesofiili c) Generaatioaika d) Antibioottiresistenssi e) Käyminen f) Lipopolysakkaridi g) Sigmafaktori h) Konjugaatio i) Flagella j) Metanogeneesi

2. Millainen on bakteerien solukalvo ja mitkä on sen tehtävät?

3. Vaihtoehtoisesti

Kemolitotrofiset mikrobit ja niiden metabolian pääpiirteet TAI Mikrobien oksygeenisen fotosynteesin pääpiirteet

4. Miten elintarvikkeita suojataan mikrobiologiselta pilaantumiselta?