Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mikrobien_genomiikka [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Mikrobien genomiikka ======
  
 +
 +==== 16.5.2012 ==== 
 +  - Selitä lyhyesti (10 p)
 +      *a) pangenomi
 +      *b) metagenomi
 +      *c) quorum sensing
 +      *d) 2-komponenttisäätelijä
 +      *e) CRISPR
 +  - Millaiset tekijät vaikuttavat bakteerien genomiorganisaatioon?​ (5 p)
 +  - Olet päättänyt sekvensoida löytämäsi uuden fotosynteettisen bakteerilajin. Millaisia työvaiheita käyt läpi ennen kuin hankkeesi on onnellisesti takana ja olet valmiina julkaisemaan tulokset? (5 p)