Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
mikrobien_genetiikka_ja_genomiikka [2014/08/15 22:43]
127.0.0.1 external edit
mikrobien_genetiikka_ja_genomiikka [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Mikrobien genetiikka ja genomiikka ======
 +==== 09.3.2011 ==== 
 +  - Selitä lyhyesti:
 +  * antisigmafaktori
 +  * quorum sensing
 +  * ribokytkin
 +  * 2-komponenttisäätelijä
 +  - Olet kasvattanut E.coli-bakteeria,​ mutta unohtanut viljelyputken kahdeksi viikoksi lämpökaappiin. Mitä putkessa on voinut tapahtua?
 +  - Olet päättänyt sekvensoida löytämäsi uuden fotosynteettisen bakteerilajin. Millaisia työvaiheita käyt läpi ennen kuin hankkeesi on onnellisesti takana ja olet valmiina julkaisemaan tulokset?
 +  - Millä tavoin tutkit, onko jokin geeni olennainen bakteerin elinkyvylle?​
 +==== 25.3.2009 ==== 
 +  - Selitä lyhyesti:
 +  * lopputuoterepressio
 +  * bakteerien inkompatibiliteetti
 +  * fitness- ja patogeenisuussaareke
 +  * indusoitu ja luonnollinen kompetenssi
 +  - Vertaile Sec- ja Tat-mekanismien toimintaa proteiinien kuljetuksessa sytoplasmakalvon läpi.
 +  - Millaisia tekijöitä huomioit pyrkiessäsi maksimoimaan vieraan proteiinin tuottoa bakteerissa?​
 +  - Selvitä bakteerien genomijärjestykseen vaikuttavia tekijöitä.