Tenttiwiki

Mikrobien genetiikka ja genomiikka

09.3.2011

 1. Selitä lyhyesti:
 • antisigmafaktori
 • quorum sensing
 • ribokytkin
 • 2-komponenttisäätelijä
 1. Olet kasvattanut E.coli-bakteeria, mutta unohtanut viljelyputken kahdeksi viikoksi lämpökaappiin. Mitä putkessa on voinut tapahtua?
 2. Olet päättänyt sekvensoida löytämäsi uuden fotosynteettisen bakteerilajin. Millaisia työvaiheita käyt läpi ennen kuin hankkeesi on onnellisesti takana ja olet valmiina julkaisemaan tulokset?
 3. Millä tavoin tutkit, onko jokin geeni olennainen bakteerin elinkyvylle?

25.3.2009

 1. Selitä lyhyesti:
 • lopputuoterepressio
 • bakteerien inkompatibiliteetti
 • fitness- ja patogeenisuussaareke
 • indusoitu ja luonnollinen kompetenssi
 1. Vertaile Sec- ja Tat-mekanismien toimintaa proteiinien kuljetuksessa sytoplasmakalvon läpi.
 2. Millaisia tekijöitä huomioit pyrkiessäsi maksimoimaan vieraan proteiinin tuottoa bakteerissa?
 3. Selvitä bakteerien genomijärjestykseen vaikuttavia tekijöitä.