Tenttiwiki

Mikrobiekologia (Ympäristömikrobiologia MIKRO 241)

21.10.2009

(tenttiin sai ottaa omat käsinkirjoitetut muistiinpanot mukaan)

Muista, että tentissä arvioidaan myös vastauksen jäsentelyä, oleellisten asioiden ymmärrettävää esittelyä, napakkuutta ja helppolukuisuutta (helppolukuisuus koskee kysymystä 2). On tärkeää, että vastaus on looginen ja syy-seuraussuhteiden ymmärrys näkyy. Tentissä ei ole siis tavoitteena pelkkä faktojen listaus muistiinpanoja käyttäen.

  1. Piirrä kaavakuva. Puusta on pudonnut maahan oksa. Piirrä mitä oksan tärkeimmille molekyyleille (voit käsitellä molekyylejä myös sopivina ryhminä) tapahtuu. Mitkä organismit muokkaavat molekyylejä kussakin vaiheessa? Seuraa mitä molekyylien sisältämille alkuaineille tapahtuu, millaisiksi molekyyleiksi ne muuntuvat ja minne ne joutuvat. Älä kirjoita esseemuotoista tekstiä. Pitäydy pääasioissa.
  2. Yksityinen jätehuoltoyhtiö on kaatanut öljyperäisiä jätteitä kaupungin viemäriverkostoon ja avo-ojiin. Millaisia ongelmia toiminta aiheuttaa? Miten saastuminen vaikuttaa näiden ympäristöjen mikrobeihin? Miten tilannetta voidaan mikrobiologisin keinoin parantaa? Millaisilla (mikrobiologisilla) keinoilla tilannetta voidaan seurata?

´

17.10.2007

  1. Piirrä (kaava)kuva. Puusta putoaa lehti. Mitkä ovat lehden tärkeimmät molekyyliryhmät, mitä niille tapahtuu, kenen toimesta, minne ne joutuvat?
  2. Piirrä kuva matalan vähäravinteisen pikkujärven tyypillisimmistä bakteeri- ja arkkiyhteisöistä. Läheiseltä pellolta valuu veteen liukoista fosfaattia. Miten prokaryoottiyhteisö ja olot järvessä muuttuvat?