Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mikro241_ympaeristoemikrobiologia_864068_5_op [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +
 +==== 17.10.2007 ====
 +
 +   - Piirrä (kaava)kuva. Puusta putoaa lehti. Mitkä ovat lehden tärkeimmät molekyyliryhmät,​ mitä niille tapahtuu, kenen toimesta, minne ne joutuvat?
 +   - Piirrä kuva matalan vähäravinteisen pikkujärven tyypillisimmistä bakteeri- ja arkkiyhteisöistä. Läheiseltä pellolta valuu veteen liukoista fosfaattia. Miten prokaryoottiyhteisö ja olot järvessä muuttuvat?