Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mikro200_mikrobiologian_peruskurssi_86425_5_op [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Mikrobiologian peruskurssi (MIKRO200) ====== ​
 +
 +====12.3.2010====
 +
 +  - Selosta lyhyesti:
 +    * Aseptinen työskentely
 +    * Kserofiilinen
 +    * Kochin postulaatit
 +    * Autotrofinen
 +    * Sigmafaktori
 +    * Pseudomureiini
 +    * Ruokamyrkytys
 +    * T-DNA
 +  - Probioottivalmiste koostuu kapseleista,​ joissa on kylmäkuivattuja maitohapobakteereita. Se myydään 100 kappaleen purkeissa. Valmistajan mukaan joka kapselissa on 10^11 solua. Suunnittele koe, jonka avulla tutkisit pitääkö tuoteseloste paikkaansa ja kerro millaisia tuloksia pitäisi saada jotta valmiste läpäisisi laaduntarkkailusi.
 +  - Valitse toinen seuraavista:​
 +    * Anoksigeeninen fotosynteesi pääpiirteittäin ​
 +    * Maitohappokäyminen
 +  - Ihmiskehon puolustusmekanismeja patogeeneja vastaan. Anna myös esimerkkejä.
 +  - Kuvaa lyhyesti yhtä mikrobilajia,​ -sukua tai muuta taksonomisen hierarkian ryhmää: Taksonomia, metabolia, ekologia, erityispiirteet,​ merkitys. ​
 +
 +====6.3.2009====
 +
 +  - Selosta lyhyesti
 +    * Aseptinen työskentely
 +    * Kserofiilinen
 +    * Kochin postulaatit
 +    * Autotrofinen
 +    * Sigmafaktori
 +    * Pseudomureiini
 +    * Ruokamyrkytys
 +  - Probioottivalmiste koostuu kapseleista,​ joissa on kylmäkuivattuja maitohapobakteereita. Se myydään 100 kappaleen purkeissa. Valmistajan mukaan joka kapselissa on 10^11 solua. Suunnittele koe, jonka avulla tutkisit pitääkö tuoteseloste paikkaansa ja kerro millaisia tuloksia pitäisi saada jotta valmiste läpäisisi laaduntarkkailusi. ​
 +  - Valitse toinen seuraavista:​
 +    * Anoksigeeninen fotosynteesi pääpiirteittäin ​
 +    * Maitohappokäyminen
 +  - Mikrobien kasvua rajoittavista tekijöistä. Anna myös esimerkkejä. ​
 +  - Kuvaa lyhyesti yhtä mikrobilajia,​ -sukua tai muuta taksonomisen hierarkian ryhmää: Taksonomia, metabolia, ekologia, erityispiirteet,​ merkitys. ​
 +