Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

metsaen_kaetkoeissae._kirjatentti_3op [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Metsän kätköissä:​ Suomen metsäluonnon monimuotoisuus. Kuuluvainen ym. 2004. 3 op. Kirjatentti. ======
  
 +===== 1.11.2013 Jari Niemelä =====
 +
 +Vastaa kahteen kysymykseen.
 +
 +1. Boreaalisen metsän luontainen rakenne, dynamiikka ja monimuotoisuus. ​
 +2. Metsien alueellinen suunnittelu monimuotoisuuden turvaamiseksi Suomessa.
 +3. Monimuotoisuuden turvaaminen.