Tenttiwiki

Metsän kätköissä: Suomen metsäluonnon monimuotoisuus. Kuuluvainen ym. 2004. 3 op. Kirjatentti.

1.11.2013 Jari Niemelä

Vastaa kahteen kysymykseen.

1. Boreaalisen metsän luontainen rakenne, dynamiikka ja monimuotoisuus. 2. Metsien alueellinen suunnittelu monimuotoisuuden turvaamiseksi Suomessa. 3. Monimuotoisuuden turvaaminen.