Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
metabolia [2017/02/03 10:26]
2001:14ba:1fb:aa00:e4bf:481a:52c3:32e8
metabolia [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +=====Metabolia=====
 +
 +
 +====529308 Metabolia, 6op====
 +
 +=== 28.10.2016===
 +
 +1. Glykolyysin metaboliitit;​ piirrä ja nimeä
 +
 +2. Ketoaineiden rakennekaavat. Ketonemia, ketoasidoosi,​ ketoosi, ketonuria. Selitä
 +
 +3.
 +a) Välttämättömät aminohapot: selitä ja esimerkkejä
 +
 +b) Glukogeeniset aminohapot: selitä ja esimerkkejä
 +
 +4.
 +a) Arginaasi
 +
 +b) Sytokromi c-oksidaasi
 +
 +c) Hypoksantami-guaniini-fosforibosyylitransferaasi
 +
 +d) Malaattidehydrogenaasi
 +
 +===Uusintatentti 9.2.2016===
 +
 +1. Corin kierto: kaavio ja merkitys.
 +
 +2. Kuvaa mevalonaatin muodostus prekursoristaan ja reaktion merkitys.
 +
 +3. Piirrä ja nimeä sitruunahappokierron välituotteet ja niiden rakenteet. Nimeä myös reaktioiden entsyymit.
 +
 +4. Selitä lyhyesti:
 +
 +        a. Glykogeenin muodostus
 +        b. Kemiosmoottinen teoria
 +
 +
 +
 +===Tentti 14.10.2015===
 +
 +1. Piirrä ja nimeä glykolyysin metaboliittien (välituotteiden) rakenteet.
 +
 +2. Ketoaineet: piirrä rakenteet ja nimeä ne. Mitä tarkoittavat seuraavat termit:
 +  * ketonemia
 +  * ketoasidoosi
 +  * ketonuria
 +  * ketoosi
 +
 +Selitä kukin korkeintaan yhdellä lauseella.
 +
 +3. Kuvaa sekä kaavion muodossa että lyhyesti sanallisesti,​ mitä metaboliareitillä tarkoittaa
 +   a. negatiivinen palautesäätely
 +   b. positiivinen eteenpäin suuntautuva säätely
 +
 +4. 
 +
 +   a. Kun kipulääke demerolia lisätään aktiivisesti toimivia mitokondrioita sisältävään suspensioon,​ suhteet NADH vs. NAD+ ja Q vs. QH2 kasvavat. Mitä elektronisiirtoketjun komponenttia demeroli inhiboi? Perustele vastauksesi hyvin.
 +
 +   b. Araktylosidi on myrkky, joka estää mitokondrion sisäkalvon ATP/ADP kuljettimen toiminnan. Miksi se inhiboi myös elektronisiirtoketjun?​
 +   
 +