Tenttiwiki

MOLE-203 Metabolia, 5 op

Mole-203 2. uusinta 2020

Vastaa kaikkiin kolmeen kysymykseen. Palauta kaikki vastauksesi yhtenä tiedostona
1. Rasvasolussa, joka syntetisoi rasvoja eikä jakaudu, mitä tapahtuu pentoosifosfaattireitin aktiivisuudelle seuraavissa kohdissa
A) Oksidatiivinen vaihe (2 p)
B) Ei-oksidatiivinen vaihe (2 p)
C) Riboosi-5-fosfaatin aineenvaihdunta (2 p)
2. Kirjoita yksityiskohtainen ja selkeä kuvateksti alla olevaan kuvaan, jossa kerrot mitä kuvassa esitetään ja minkälaista tietoa siinä annetaan. Kuvatekstissä voi esimerkiksi viittaa kuvan eri osiin (6 p). (kuvassa nukleiinihapposynteesi)
3. Metabolian reittien/entsyymien aktiivisuutta solussa säädellään kolmella tärkeällä tavalla/tasolla. Mitkä ne ovat? Anna esimerkki jokaisesta (6 p).

Mole-203 1. uusinta 2020

Tehtävä 1.
a.) Kuvaa lyhyesti, miten sitruunahappokierron aktiivisuus vaikuttaa rasvahapposynteesiin (max 75 sanaa/2 p)
b.) Kuvaa lyhyesti, miten pentoosifosfaattitien aktiivisuus vaikuttaa rasvahapposynteesiin (max 75 sanaa/2 p)
c.) Kuvaa lyhyesti, mitä tarkoitetaan termillä ’välttämätön rasvahappo’ ja miksi tietyt rasvahapot ovat sellaisia. Miten välttämättömät rasvahapot liittyvät elimistön tulehdustilan säätelyyn? (max 75 sanaa/2 p)

Tehtävä 2.
a.) Miksi katsotaan, että sokereita ei voida valmistaa rasvoista, vaikka rasvahappojen hajoamisen lopputuote on asetyyli-CoA, ja asetyyli-CoA voi käydä läpi sitruunahappokierron ja muuttua oksaloasetaatiksi, jota puolestaan voidaan käyttää glukoneogeneesissä glukoosin tekemiseen? (2 p)
b.) B) Nimeä pyruvaatti karboksylaasin ja fosfoenolipyruvaattikarboksikinaasin (PEPCK) tärkeimmät säätelijät glukoneogeneesin kahdessa ensimmäisessä reaktiossa, ja selitä miten näiden säätelijöiden tasot muuttuvat verensokerin tasosta riippuen. (2 p)
c.) Selitä, miksi glukoneogeneesi ja glykolyysi ovat vastavuoroisesti säänneltyjä (eli miksi ne eivät ole aktiivisia samanaikaisesti). (2 p)

Tehtävä 3.
a.) Kun kipulääke demerolia lisätään aktiivisesti toimivia mitokondrioita sisältävään suspensioon, suhteet NADH/NAD+ sekä Q/QH2 kasvavat. Mitä elektroninsiirtoketjun komponenttia demeroli inhiboi? Perustele vastauksesi hyvin. (3 p)
b.) Yleensä arvioidaan, että yhden NADH-molekyylin hapettumisen seurauksena mitokondriossa saadaan valmistettua (keskimäärin) 2,5 ATP-molekyyliä. Selitä, mihin tämä laskelma perustuu (3 p).

Tehtävä 4.
a.) Selitä lyhyesti, millainen molekyyli on glykogeeni ja mikä on sen merkitys metabolian kokonaisuudessa ihmisellä (3 p).
b.) Mikä on alla olevan metaboliareitin lähtöaine (vasemmanpuoleisin) ja lopputuote (oikeanpuoleisin). Mikä metaboliareitti on kyseessä? Minkä tyyppisiä reaktioita ovat kaksi ensimmäistä (esimerkki reaktiotyypistä on vaikkapa isomerisaatio)? (3 p)

Mole-203 16.10.2020

Vastaa kaikkiin neljään kysymykseen, noudata ohjeita vastauksen pituudesta. Palauta kaikki vastauksesi yhtenä tiedostona.

Tehtävä 1.(Kuvassa metaboliareitti glukoosista pyruvaatiksi)
a.) Nimeä kuvan aineenvaihduntareitti ja kerro mitkä ovat sen keskeisimmät tehtävät solun aineenvaihdunnassa?
(max: 50 sanaa/1,5 pistettä)
b.) Miten hapen saatavuus vaikuttaa kuvan aineenvaihduntareitin toimintaan ja mikä on sen kemiallinen perusta?
(max: 50 sanaa/1,5 pistettä)
c.) Miten kuvan aineenvaihduntareitin aktiivisuutta säädellään soluissa?
(max: 100 sanaa/3 pistettä)

Tehtävä 2.
a.) Mitä tapahtuu oksaloasetaatin ja asetyyli-koentsyymi A:n tasoille pitkän paaston aikana? Entä miten asetyyli-koentsyymi A silloin käytetään? (max 5 lausetta/ 2 pistettä)
b.) Kuvaile miten ketoaineiden hajoamistuotteet päätyvät sitruunahappokiertoon. (max. 5 lausetta/ 2 pistettä)
c.) Kun tyypin 2 diabeetikko ei ota insuliinia, mitä tapahtuu ketoaineiden suhteen, ja mihin tämä voi johtaa? (max. 5 lausetta/2 pistettä)

Tehtävä 3.
a.) Käytetäänkö kehossa nukleiinihappojen ja niiden prekursorien biosynteesiin merkittäviä määriä energiaa? Vastaa kyllä tai ei ja perustele vastauksesi hyvin. (3 pistettä)
b.) Entä saadaanko nukleiinihappojen ja niiden rakenneosien kataboliasta merkittävästi energiaa? Vastaa kyllä tai ei ja perustele vastauksesi hyvin. (3 pistettä)

Tehtävä 4.
(Kuva kolesterolista)
a.) Mikä on kuvan molekyyli? Kuvaa sen biosynteesin päävaiheet. (2 pistettä)
b.) Mitkä ovat sen biosynteesin nopeutta rajoittavan vaiheen (rate-limiting step) substraatti, entsyymi ja tuote? Mitkä tekijät vaikuttavat tähän vaiheeseen solussa? (1 piste)
c.) Minkä neljän yhdistetyypin lähtöaine tämä molekyyli on? (1 piste)
d.) Miten kuvan molekyyliä kuljetetaan ihmisen eri kudosten välillä? (2 pistettä)

10.12.2019, kirjoitettu ylös ulkomuistista heti tentin jälkeen


1. Kuvaa, miten mevalonaatti muodostuu prekursoreistaan ja mikä on reaktion merkitys.

2. Glukoneogeneesin säätely.

3. Piirrä ja selitä glukoosi-6-fosfaatin eri käyttötavat maksassa.

4. Kuvaa taulukon muodossa ja lyhyesti sanallisesti, mitä metaboliareitillä tarkoittaa a) negatiivinen palautesäätely, b) positiivinen eteenpäinsuuntautuva säätely.

5. a) Kun kipulääke demerolia laitetaan terveitä mitokondrioita sisältävään suspensioon, ne suurentavat NADH/NAD ja Q/Q2H -suhteita. Mitä elektroninsiirtoketjun komponenttia demeroli inhiboi? Perustele hyvin.

b) Atraktinosidi on myrkky, joka estää mitokondrion sisäkalvon ADP/ATP-pumpun toiminnan. Miksi se inhiboi myös elektroninsiirtoketjua?

Syksy 2019, Ulkomuistista

Kirjoita maksimissaan 1 sivu per vastaus.

1. Rasvahappoaktivaatio.

2. Pentoosifosfaattireitin merkitys eläinsolulla.

3. Glukoosi-6-fosfaatin mahdolliset reitit maksasolussa.

4. TCA-syklin metabolitit kuvineen ja entsyymeineen

5. a.) Selitä glykogeeni lyhyesti. b.) Tulkitse kuva. (Kuvassa oli transminaatio).18.10.2019

1. Pentoosifosfaattireitin merkitys eläinsolussa

2. Asetyyli-CoA karbokslaasi (ACC) toiminta a) Piirrä reaktio b) Selitä säätely

3. a) Tarvitaanko nukleiinihapposynteesiin paljon energiaa? Kyllä/ei ja hyvät perustelut b) kuluuko nukleiinihappojen kataboliassa paljon energiaa? Kyllä/ei ja hyvät perustelut

4. Piirrä kaavio mitokondrion sisäkalvolla tapahtuvasta hengitysketjusta. Merkitse protonien ja elektronien liike, nimeä kompleksit ja merkitse ATP-synteesi


529308 Metabolia, 6op

28.10.2016

1. Glykolyysin metaboliitit; piirrä ja nimeä

2. Ketoaineiden rakennekaavat. Ketonemia, ketoasidoosi, ketoosi, ketonuria. Selitä

3. a) Välttämättömät aminohapot: selitä ja esimerkkejä

b) Glukogeeniset aminohapot: selitä ja esimerkkejä

4. a) Arginaasi

b) Sytokromi c-oksidaasi

c) Hypoksantami-guaniini-fosforibosyylitransferaasi

d) Malaattidehydrogenaasi

Uusintatentti 9.2.2016

1. Corin kierto: kaavio ja merkitys.

2. Kuvaa mevalonaatin muodostus prekursoristaan ja reaktion merkitys.

3. Piirrä ja nimeä sitruunahappokierron välituotteet ja niiden rakenteet. Nimeä myös reaktioiden entsyymit.

4. Selitä lyhyesti:

      a.	Glykogeenin muodostus
      b.	Kemiosmoottinen teoria

Tentti 14.10.2015

1. Piirrä ja nimeä glykolyysin metaboliittien (välituotteiden) rakenteet.

2. Ketoaineet: piirrä rakenteet ja nimeä ne. Mitä tarkoittavat seuraavat termit:

  • ketonemia
  • ketoasidoosi
  • ketonuria
  • ketoosi

Selitä kukin korkeintaan yhdellä lauseella.

3. Kuvaa sekä kaavion muodossa että lyhyesti sanallisesti, mitä metaboliareitillä tarkoittaa

 a. negatiivinen palautesäätely
 b. positiivinen eteenpäin suuntautuva säätely

4.

 a. Kun kipulääke demerolia lisätään aktiivisesti toimivia mitokondrioita sisältävään suspensioon, suhteet NADH vs. NAD+ ja Q vs. QH2 kasvavat. Mitä elektronisiirtoketjun komponenttia demeroli inhiboi? Perustele vastauksesi hyvin.
 b. Araktylosidi on myrkky, joka estää mitokondrion sisäkalvon ATP/ADP kuljettimen toiminnan. Miksi se inhiboi myös elektronisiirtoketjun?