Tenttiwiki

Metabolia

MOLE-203 Metabolia, 5 op

18.10.2019

1. Pentoosifosfaattireitin merkitys eläinsolussa

2. Asetyyli-CoA karbokslaasi (ACC) toiminta a) Piirrä reaktio b) Selitä säätely

3. a) Tarvitaanko nukleiinihapposynteesiin paljon energiaa? Kyllä/ei ja hyvät perustelut b) kuluuko nukleiinihappojen kataboliassa paljon energiaa? Kyllä/ei ja hyvät perustelut

4. Piirrä kaavio mitokondrion sisäkalvolla tapahtuvasta hengitysketjusta. Merkitse protonien ja elektronien liike, nimeä kompleksit ja merkitse ATP-synteesi


529308 Metabolia, 6op

28.10.2016

1. Glykolyysin metaboliitit; piirrä ja nimeä

2. Ketoaineiden rakennekaavat. Ketonemia, ketoasidoosi, ketoosi, ketonuria. Selitä

3. a) Välttämättömät aminohapot: selitä ja esimerkkejä

b) Glukogeeniset aminohapot: selitä ja esimerkkejä

4. a) Arginaasi

b) Sytokromi c-oksidaasi

c) Hypoksantami-guaniini-fosforibosyylitransferaasi

d) Malaattidehydrogenaasi

Uusintatentti 9.2.2016

1. Corin kierto: kaavio ja merkitys.

2. Kuvaa mevalonaatin muodostus prekursoristaan ja reaktion merkitys.

3. Piirrä ja nimeä sitruunahappokierron välituotteet ja niiden rakenteet. Nimeä myös reaktioiden entsyymit.

4. Selitä lyhyesti:

      a.	Glykogeenin muodostus
      b.	Kemiosmoottinen teoria

Tentti 14.10.2015

1. Piirrä ja nimeä glykolyysin metaboliittien (välituotteiden) rakenteet.

2. Ketoaineet: piirrä rakenteet ja nimeä ne. Mitä tarkoittavat seuraavat termit:

  • ketonemia
  • ketoasidoosi
  • ketonuria
  • ketoosi

Selitä kukin korkeintaan yhdellä lauseella.

3. Kuvaa sekä kaavion muodossa että lyhyesti sanallisesti, mitä metaboliareitillä tarkoittaa

 a. negatiivinen palautesäätely
 b. positiivinen eteenpäin suuntautuva säätely

4.

 a. Kun kipulääke demerolia lisätään aktiivisesti toimivia mitokondrioita sisältävään suspensioon, suhteet NADH vs. NAD+ ja Q vs. QH2 kasvavat. Mitä elektronisiirtoketjun komponenttia demeroli inhiboi? Perustele vastauksesi hyvin.
 b. Araktylosidi on myrkky, joka estää mitokondrion sisäkalvon ATP/ADP kuljettimen toiminnan. Miksi se inhiboi myös elektronisiirtoketjun?