Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
merien_rantavyoehykkeen_ekologia [2014/08/15 22:43]
127.0.0.1 external edit
merien_rantavyoehykkeen_ekologia [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Merien rantavyöhykkeen ekologia ======
 +17.2.2016
 +
 +Vastaa lyhyesti seuraaviin kysymyksiin
 +
 +1. Suolagradientin vaikutus Itämeren lajistoon
 +2.Korallien lisääntyminen
 +
 +Määrittele seuraavat termit
 +
 +1. saliniteetti
 +2. sublitoraali
 +3. stenohaliini
 +4. autotrofinen
 +5. epifyytti
 +
 +Lajikysymykset
 +
 +1. Mikä on Mytilus trossulus?
 +2. Mikä on Cladophora glomerata? ​
 +3. Mikä on Laminaria digitata? ​
 +
 +Lisäksi lajikysymyksiin kuuluivat kohdat 4 ja 5, jossa piti kuvista tunnistaa Idotea -ryhmä ja punahelmilevä
 +==== 22.2.2012 ====
 +
 +  - Määrittele käsitteet lyhyesti:
 +    * Vuorovesi
 +    * Geolitoraali
 +    * Kelppi
 +    * Sublitoraali
 +    * Intertidal zone
 +  - Vastaa seuraavista vain toiseen
 +    * Itämeren rantavyöhykkeisyys (ei-vuorovesirannat)
 +    * Valtamerten rantavyöhykkeisyys (vuorovesirannat)
 + 
 +==== 23.2.2011 ====
 +
 +  - Vastaa kahteen seuraavista kysymyksistä:​
 +    * Valon vaikutus levien vyöhykkeisyyteen Itämeressä
 +    * Korallien lisääntyminen
 +    * Mitkä tekijät vaikuttavat vuoroveden jaksottaisuuteen ja amplitudiin?​
 +  - Määrittele seuraavat termit: ​
 +    * Sublitoraali EUNIS-systeemin mukaan ​
 +    * Epiliittinen ​
 +    * Stenohaliini ​
 +    * Murtovesi ​
 +    * Mutualistinen symbioosi
 +
 +==== 22.2.2008 ====
 +
 +  - Vastaa seuraaviin kysymyksiin.
 +    * Itämeren kalliorantojen vyöhykkeisyyteen vaikuttavat tekijät.
 +    * Korallien lisääntyminen.
 +  - Määrittele seuraavat termit:
 +    * litoraali (EUNIS systeemin mukaan)
 +    * epifyytti
 +    * abyssaali
 +    * hermatyyppinen
 +    * mutualistinen symbioosi