Tenttiwiki

Merien rantavyöhykkeen ekologia

17.2.2016

Vastaa lyhyesti seuraaviin kysymyksiin

1. Suolagradientin vaikutus Itämeren lajistoon 2.Korallien lisääntyminen

Määrittele seuraavat termit

1. saliniteetti 2. sublitoraali 3. stenohaliini 4. autotrofinen 5. epifyytti

Lajikysymykset

1. Mikä on Mytilus trossulus? 2. Mikä on Cladophora glomerata? 3. Mikä on Laminaria digitata?

Lisäksi lajikysymyksiin kuuluivat kohdat 4 ja 5, jossa piti kuvista tunnistaa Idotea -ryhmä ja punahelmilevä

22.2.2012

 1. Määrittele käsitteet lyhyesti:
  • Vuorovesi
  • Geolitoraali
  • Kelppi
  • Sublitoraali
  • Intertidal zone
 2. Vastaa seuraavista vain toiseen
  • Itämeren rantavyöhykkeisyys (ei-vuorovesirannat)
  • Valtamerten rantavyöhykkeisyys (vuorovesirannat)

23.2.2011

 1. Vastaa kahteen seuraavista kysymyksistä:
  • Valon vaikutus levien vyöhykkeisyyteen Itämeressä
  • Korallien lisääntyminen
  • Mitkä tekijät vaikuttavat vuoroveden jaksottaisuuteen ja amplitudiin?
 2. Määrittele seuraavat termit:
  • Sublitoraali EUNIS-systeemin mukaan
  • Epiliittinen
  • Stenohaliini
  • Murtovesi
  • Mutualistinen symbioosi

22.2.2008

 1. Vastaa seuraaviin kysymyksiin.
  • Itämeren kalliorantojen vyöhykkeisyyteen vaikuttavat tekijät.
  • Korallien lisääntyminen.
 2. Määrittele seuraavat termit:
  • litoraali (EUNIS systeemin mukaan)
  • epifyytti
  • abyssaali
  • hermatyyppinen
  • mutualistinen symbioosi