Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

maatalousekosysteemin_ekologia [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
  
 +====== 58530 Maatalaousekosysteemin ekologiaa ======
 +
 +
 +==== 7.5.2004 Juha Tiainen ====
 +  - Mitkä ovat maatalousympäristön kannalta merkittävimmät maatalouden muutokset viimeisen 30 vuoden aikana?
 +  - Kuvat esittävät Suomen kottaraispopulaatiota ja sen ympäristössä havaittuja ilmiöitä. Miten tulkitset niitä?
 +  - Millaisia yleisiä rikkakasvistomuutoksia on seurannut rikkakasvihävitteiden käytöstä Suomen kevätviljapelloilla?​
 +