Tenttiwiki

58530 Maatalaousekosysteemin ekologiaa

7.5.2004 Juha Tiainen

  1. Mitkä ovat maatalousympäristön kannalta merkittävimmät maatalouden muutokset viimeisen 30 vuoden aikana?
  2. Kuvat esittävät Suomen kottaraispopulaatiota ja sen ympäristössä havaittuja ilmiöitä. Miten tulkitset niitä?
  3. Millaisia yleisiä rikkakasvistomuutoksia on seurannut rikkakasvihävitteiden käytöstä Suomen kevätviljapelloilla?