Tenttiwiki

Maaperätieteen jatkokurssi (MAA300)

28.4.2015

Vastaa tehtävään 1 sekä kolmeen tehtävään tehtävistä 2.-5.

 1. Selitä:
  • kloritisoituminen
  • organomineraalinen kompleksi
  • nollavarauspiste
  • trioktaedrinen mineraali
 2. Humuksen synty ja sen merkitys maan kemiallisissa ja fysikaalisissa tapahtumissa?
 3. Mistä johtuu savimineraalien paisuminen? Anna esimerkki paisuvasta ja paisumattomasta savimineraalista.
 4. Maanesteen ionikoostumuksen vaikutus maan rakenteeseen ja ominaisuuksiin?
 5. Al- Ja Fe-oksidien merkitys ionien pidättymiseen? Miten maan ominaisuudet ja olosuhteet vaikuttavat?

10.11.2011

 1. Selosta mitkä tekijät vaikuttavat savimineraalien paisumisominaisuuksiin. Anna esimerkki sekä paisuvahilaisesta että paisumattomasta savimineraalista.
 2. Selosta miten maan eri komponentit osallistuvat happamoitumisen edetessä puskurointireaktioihin ja mitä heijastusvaikutuksia reaktioilla on maan ominaisuuksien ja ympäristön kannalta.
 3. Miten alumiinin ja raudan oksidit osallistuvat ionien sitomiseen maassa? Selosta reaktioiden pääpiiteet.
 4. Selosta lyhyesti:
  • Redox-parametri
  • Ionivahvuus
  • Nollavarauspiste
  • Organomineraalinen kompleksi

27.10.2011

 1. Mihin tekijöihin savimineraalien paisumisominaisuudet perustuvat? Anna esimerkki paisuvahilaisesta savimineraalista.
 2. Selosta miten maan eri komponentit osallistuvat happamoitumisen edetessä puskurireaktioihin ja mitä muutoksia reaktiot saavat aikaan maan ominaisuuksissa.
 3. Tarkastele maaperän humuksen eri fraktioita, niiden tyypillisiä ominaisuuksia ja reaktioita. Mitä merkitystä humuksen eri fraktioilla on maaperän prosessien kannalta?
 4. Selitä lyhyesti seuraavat käsitteet/termit:
  • redox-parametri
  • ionivahvuus
  • nollavarauspiste
  • trioktaedrinen mineraali

28.4.2011

 1. Vertaile illiitin ja smektiitin kerrosvarauksia ja selosta miten ne vaikuttavat näiden savimineraalien ominaisuuksiin.
 2. Tarkastele vetykuormitusta puskuroivien reaktioiden etenemistä maassa, jonka pH on lähtötilanteessa yli 7.
 3. Kationien spesifiset sitoutumismekanismit.
 4. Selitä lyhyesti (vain ydinasiat):
  • isomorfinen korvautuminen
  • nollavarauspiste
  • organo-mineraalinen yhdiste
  • redoxparametri