Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

maaperae_ja_ympaeristoe_maa255_817833_5_op [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Maaperä ja ympäristö (MAA255) ======
 +
 +===== Välikuulustelu 1 =====
 +
 +==== 20.10.2009 ====
 +
 +(Tenttipaperia ei saanut ottaa mukaan, kysymyksenasettelu vähän muistinvaraista.)
 +  - Miten merivesi ja makea vesi eroavat toisistaan kasvien kastelussa? ​
 +  - Aseta seuraavat kationit järjestykseen ulosvaihtamiskyvyn mukaan. Perustele vastauksesi.
 +    * luettelo kationeja, ilmoitettu valenssit ja hydrataatioenergiat
 +
 +
 +===== Välikuulustelu 2 =====
 +
 +16.10.2013
 +
 +1. Maaperän fosforin suhteen on olemassa näennäinen ristiriitatilanne. Fosfori sitoutuu maahan yleensä varsin tehokkaasti,​ mutta pelloilta tuleva fosforikuormitus on kuitenkin merkittävä vesistöjä rehevöittävä tekijä. Selosta, miten pelloilta tuleva fosforikuormitus syntyy ja mitkä tekijät ja prosessit siihen vaikuttavat. Esitä perustelut käsityksillesi. ​
 +
 +2. Radon ongelmana Suomessa. Mistä radonriski aiheutuu ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat?​ Voidaanko riskejä pienentää?​
 +
 +3. Jos seleenihappo pelkistyy huonosti tuuletetussa maassa seleenihapokkeeksi,​ miten seleenin kemiallinen sitoutumistaipumus maahan muuttuu? Perustele vastauksesi. (seleenihapon ja seleenihapokkeen pk-arvot oli annettu)
 +
 +4. Tarkastele reaktioreittejä kuvailemalla miten ilmakehästä biologisesti sidotusta typestä voi muodostua vesistöjen kuormitusriski?​
 +
 +5. Määrittele __lyhyesti__ mitä tarkoitetaan seuraavilla termeillä/​käsitteillä:​
 +a) siirtymäalkuaine b) disproportioituminen c) maan happamoituminen d) sedimentin resuspensio
 +