Tenttiwiki

Maaperä ja ympäristö (MAA255)

Välikuulustelu 1

20.10.2009

(Tenttipaperia ei saanut ottaa mukaan, kysymyksenasettelu vähän muistinvaraista.)

  1. Miten merivesi ja makea vesi eroavat toisistaan kasvien kastelussa?
  2. Aseta seuraavat kationit järjestykseen ulosvaihtamiskyvyn mukaan. Perustele vastauksesi.
    • luettelo kationeja, ilmoitettu valenssit ja hydrataatioenergiat

Välikuulustelu 2

16.10.2013

1. Maaperän fosforin suhteen on olemassa näennäinen ristiriitatilanne. Fosfori sitoutuu maahan yleensä varsin tehokkaasti, mutta pelloilta tuleva fosforikuormitus on kuitenkin merkittävä vesistöjä rehevöittävä tekijä. Selosta, miten pelloilta tuleva fosforikuormitus syntyy ja mitkä tekijät ja prosessit siihen vaikuttavat. Esitä perustelut käsityksillesi.

2. Radon ongelmana Suomessa. Mistä radonriski aiheutuu ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat? Voidaanko riskejä pienentää?

3. Jos seleenihappo pelkistyy huonosti tuuletetussa maassa seleenihapokkeeksi, miten seleenin kemiallinen sitoutumistaipumus maahan muuttuu? Perustele vastauksesi. (seleenihapon ja seleenihapokkeen pk-arvot oli annettu)

4. Tarkastele reaktioreittejä kuvailemalla miten ilmakehästä biologisesti sidotusta typestä voi muodostua vesistöjen kuormitusriski?

5. Määrittele lyhyesti mitä tarkoitetaan seuraavilla termeillä/käsitteillä: a) siirtymäalkuaine b) disproportioituminen c) maan happamoituminen d) sedimentin resuspensio