Tenttiwiki

Maaperä- ja ympäristötieteen kirjallisuus I (MAA270)

29.4.2010

Vastaa ensimmäiseen kolmeen kysymykseen, minkä lisäksi valitse kaksi kysymyksistä 4-7:

 1. Maan kationinvaihtokapasiteetti(KVK) Mitä se tarkoittaa; mitkä maan ainesosat ovat KVK:n kannalta merkityksellisiä; miksi eri savimineraalien KVK on erisuuruinen? Miten savimineraalien KVK on syntynyt; miten ja miksi pH vaikuttaa KVK:n suuruuteen; millä tavalla saveksen KVK poikkeaa orgaanisen aineksen KVK:sta? Miten KVK voidaan määrittää?
 2. Kasveille käyttökelpoisen ja käyttökelvottoman veden pitoisuus eri kivennäismaalajeissa. Mistä erot johtuvat ja mitä käytännön merkitystä niillä on?
 3. Maan fosforin käyttökelpoisuus kasveille. Tarkastele kaikkia maassa olevia fosforin muotoja. Miten maan ominaisuudet vaikuttavat fosforin liukoisuuteen?
 4. Mitkä maan ainesosat ja prosessit ovat tärkeitä kivennäismaan rakenteen muodostumisessa? Voit tarkastella asiaa lähtemällä rakenteettomasta sedimentistä, joka paljastuu esimerkiksi veden alta.
 5. Tarkastele mangaanin liukoisuuden muutoksia, kun maan pH nousee noin 4,0:sta noin 7,5:een. Miten märkyys vaikuttaa näiden aineiden liukoisuuteen?
 6. Maan kaliumvarat ja niiden käyttökelpoisuus kasveille. Tarkastele kaliumia kivennäismaissa ja eloperäisissä maissa.
 7. Mitä vaikutuksia orgaanisella aineksella on maassa?

13.8.2009

Vastaa ensimmäiseen kolmeen kysymykseen, minkä lisäksi valitse kaksi kysymyksistä 4-7:

 1. Luonnehdi 1:1-, 2:1- ja 2:1:1-tyypin savimineraalien rakennetta ja niiden keskeisiä ominaisuuksia (tarkastele ainakin seuraavia ominaisuuksia: perusrakenne, isomorfisen korvautumisen määrä, kationinvaihtokapasiteetti ja muut sähkövarausta koskevat ominaisuudet, ominaispinta-ala, paisuvuusominaisuudet). Mainitse ainakin yksi kunkin tyypin savimineraali. Missäpäin maailmaa (tai minkätyyppisissä ilmasto-oloissa) minkäkin tyypin savimineraaleja tavallisimmin esiintyy?
 2. Kasveille käyttökelpoisen ja käyttökelvottoman veden pitoisuus eri kivennäismaalajeissa. Mistä erot johtuvat ja mitä käytännön merkitystä niillä on?
 3. Maaperässä olevan typen käyttökelpoisuus kasveille. Tarkastele kaikkia viljelymaassa olevia typen muotoja.
 4. Eri maatumisasteilla olevan orgaanisen aineksen merkitys maassa. Käsittele vastauksessasi orgaanisen aineksen kemiallisia, fysikaalisia ja kasvinravitsemuksellisia vaikutuksia.
 5. Maa- ja puutarhataloudesta peräisin oleva fosfori ympäristön kuormittajana: Missä muodossa ja millaisissa oloissa fosfori kulkeutuu pois viljelymaasta? Millä keinoin voidaan vähentää sen joutumista hukkaaan?
 6. Tarkastele mangaanin liukoisuuden muutoksia ja käyttökelpoisuutta kasveille, kun maan pH nousee noin 4,0:stä noin 7,5:een. Miten ja miksi märkyys vaikuttaa mangaanin liukoisuuteen?
 7. Mitä kaasumaisia yhdisteitä maassa syntyy? Millaisissa oloissa niitä syntyy ja miksi?

2.4.2009

Vastaa ensimmäiseen kolmeen kysymykseen, minkä lisäksi valitse kaksi kysymyksistä 4-7:

 1. Luonnehdi 1:1-, 2:1- ja 2:1:1-tyypin savimineraalien rakennetta ja niiden keskeisiä ominaisuuksia (perusrakenne, isomorfisen korvautumisen määrä ja sijainti, kationinvaihtokapasiteetti ja sen suuruuden mahdollinen riippuvuus pH:sta, ominaispinta-ala, paisuvuusominaisuudet ym.) Mainitse nimeltä ainakin yksi kunkin tyypin savimineraali. Mitä savimineraaleja Suomessa esiintyy?
 2. Kuolleen kasviaineksen hajoaminen maassa. Miksi sitä tapahtuu? Miten se etenee? Kerro myös, miten hajoavan kasviaineksen laatu vaikuttaa hajoamiseen ja siihen, miten hajoamistuotteita vapautuu.
 3. Mitkä ainesosat ja prosessit ovat tärkeitä maan rakenteen muodostumisessa? Tarkastele asiaa rakenteettomasta sedimentistä alkaen.
 4. Kerro vedellä kyllästyneessä maassa tapahtuvista kemiallisista reaktioista. Mitä reaktioita tapahtuu, missä järjestyksessä ja miksi?
 5. Mitkä maan komponentit aikaansaavat pH-puskurointikykyä? Kerro myös, millaisia reaktioita näiden komponenttien ja vetyionien välillä tapahtuu. Tarkastele pH-puskurointikykyä laajalla pH-alueella (pH 3-8)
 6. Tarkastele raudan ja molybdeenin liukoisuutta ja käyttökelpoisuutta kasveille, kun maan pH nousee noin 4,0:stä noin 7,5:een.
 7. Miten vesi liikkuu maassa?

XX.XX.????

Vastaa ensimmäiseen kolmeen kysymykseen, minkä lisäksi valitse kaksi kysymyksistä 4-7:

 1. Luonnehdi 1:1- ja 2:1-tyypin savimineraalien rakennetta ja niiden keskeisiä ominaisuuksia. Mainitse ainakin yksi kummankin tyypin savimineraali. Missäpäin maailmaa näitä savimineraaleja tyypillisimmin esiintyy? (Aivan ehdottomasti tärkein asia koko alueessa. Jos et osaa kertoa mistä maan varaukset johtuu, niin kannattaa harkita kokeeseen menoa.)
 2. Kuolleen kasviaineksen hajoaminen maassa.
 3. Kerro vedellä kyllästeneessä maassa tapahtuvista kemiallisista reaktioista. Mitä reaktioita tapahtuu ja miksi?
 4. Vertaile tyypillisen metsämaan ja viljelymaan fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia keskenään.
 5. Mitkä maan komponentit aikaansaavat pH-puskurikykyä? Kerro myös, millaisia reaktioita näiden komponenttien ja vetyionien välillä tapahtuu.
 6. Tarkastele raudan ja molybdeenin liukoisuuden muutoksia ja käyttökelpoisuutta kasveille, kun maan pH nousee noin 4,0:sta noin 7,5:een.
 7. Mitkä maan ainesosat ja prosessit ovat tärkeitä maan rakenteen muodostumisessa?