Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

maan_vesitalous_maa350_817836_5_op [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Maan vesitalous (MAA350) ======
 +
 +==== 28.4.2011 ====
 +
 +  - Selitä millä tavalla seuraavat nimet liittyvät maan vesitalouteen? ​
 +    * Darcy
 +    * Fick
 +    * Richards
 +    * Young - Dupré
 +    * Van't Hoff
 +    * Philip
 +  - Vertaile keskenään maan vesipitoisuuden ja veden potentiaalin mittauslaitteiden toimintaperiaatteita,​ etuja ja haittoja.
 +  - Väittämiä maan vesitalouteen liittyen. Vastauksessa tuli perustella oliko väittämä oikein vai väärin ja miksi. Esim. "Maan vesi virtaa aina kohti alhaisempaa vesipitoisuutta",​ "​Hienojakoiset maat pidättävät enemmän kasveille käyttökelpoista vettä, kuin karkeat maat".
 +  -
 +    * Ojavälin laskeminen yksinkertaistetulla Hooghoundtin kaavalla. ​
 +    * Onko maan vedenpidätyskuvaajan perusteella maan ilmatila riittävä lasketulla ojavälillä?​
 +    * Miten kuivatuksen merkitys eroaa humideilla ja arideilla alueilla? (tai jotain sinne päin..)  ​
 +
 +==== 23.3.2007 ====
 +
 +  - Maaveden totaalipotentiaali ja osapotentiaalit. Merkitys veden liikkumiseen maassa.
 +  - Terminselitys-tehtävä. Yleisimmät veden potentiaalin ja määrän mittauslaitteet. ​
 +    * pietsometri
 +    * tensiometri
 +    * TDR-mittari
 +    * kipsiblokki
 +    * kairanreikä
 +    * lysimetri
 +  - (Taulukko eräässä kokeessa saaduista tensiometrin lukemista suhteessa maan syvyyteen)
 +    * Piirrä kuvaaja maan hydraulisesta potentiaalista syvyyden suhteen. Laske gravitaatio- ja matriisipotentiaalit.
 +    * Mihin suuntaan vesi virtaa eri syvyyksillä?​
 +    * Onko kerroksissa havaittavissa pohjavettä?​ Miksi maaveden potentiaali on niin matala lähellä maanpintaa?
 +  - Tekstuurin ja maan rakenteen vaikutus veden pidättymiseen maassa.