Tenttiwiki

Maan vesitalous (MAA350)

28.4.2011

 1. Selitä millä tavalla seuraavat nimet liittyvät maan vesitalouteen?
  • Darcy
  • Fick
  • Richards
  • Young - Dupré
  • Van't Hoff
  • Philip
 2. Vertaile keskenään maan vesipitoisuuden ja veden potentiaalin mittauslaitteiden toimintaperiaatteita, etuja ja haittoja.
 3. Väittämiä maan vesitalouteen liittyen. Vastauksessa tuli perustella oliko väittämä oikein vai väärin ja miksi. Esim. “Maan vesi virtaa aina kohti alhaisempaa vesipitoisuutta”, “Hienojakoiset maat pidättävät enemmän kasveille käyttökelpoista vettä, kuin karkeat maat”.
  • Ojavälin laskeminen yksinkertaistetulla Hooghoundtin kaavalla.
  • Onko maan vedenpidätyskuvaajan perusteella maan ilmatila riittävä lasketulla ojavälillä?
  • Miten kuivatuksen merkitys eroaa humideilla ja arideilla alueilla? (tai jotain sinne päin..)

23.3.2007

 1. Maaveden totaalipotentiaali ja osapotentiaalit. Merkitys veden liikkumiseen maassa.
 2. Terminselitys-tehtävä. Yleisimmät veden potentiaalin ja määrän mittauslaitteet.
  • pietsometri
  • tensiometri
  • TDR-mittari
  • kipsiblokki
  • kairanreikä
  • lysimetri
 3. (Taulukko eräässä kokeessa saaduista tensiometrin lukemista suhteessa maan syvyyteen)
  • Piirrä kuvaaja maan hydraulisesta potentiaalista syvyyden suhteen. Laske gravitaatio- ja matriisipotentiaalit.
  • Mihin suuntaan vesi virtaa eri syvyyksillä?
  • Onko kerroksissa havaittavissa pohjavettä? Miksi maaveden potentiaali on niin matala lähellä maanpintaa?
 4. Tekstuurin ja maan rakenteen vaikutus veden pidättymiseen maassa.