Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
maan_rakenne_maa250_817832_5_op [2014/08/08 03:49]
91.207.4.53 Notwithstanding http://www.paydayloansttf.com/ paydayloans lousy credits, ccj, http://www.quickloansyye.com/ quick loans . .
maan_rakenne_maa250_817832_5_op [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +
 +====== Maan rakenne (MAA250) ======
 +
 +
 +==== 29.10.2009 ====
 +
 +  - Määrittele lyhyesti
 +    * maan rakenteen päämuodot
 +    * flokkulaatio
 +    * mikroaggregaatti
 +    * muru, kokkare, levy, prisma
 +    * hyötykapasiteetti
 +    * leikkausjännitys
 +  - Maanäytteen tilavuus oli 500cm3. Se painoi näytteenottokosteudessa 900g, lakastumisrajakosteudessa 750g ja kuivana 700g. Maan kiintotiheys oli 2,6g cm3.
 +    * Mikä oli maanäytteen kuiva irtotiheys?
 +    * Paljonko maassa oli huokostilaa(tilavuus-%)?​
 +    * Paljonko maassa oli vesihuokosia näyteenottokosteudessa(tilavuus-%)?​
 +    * Paljonko maassa oli ilmahuokosia näytteenottokosteudessa(tilavuus-%)?​
 +    * Mikä oli huokosten vedenkyllästysaste näytteenottokosteudessa(%)?​
 +    * Lakastumisrajakosteudessa maanäyte painoi 750g. Paljonko maassa oli vesihuokosia lakastumisrajakosteudessa(tilavuus-%)?​
 +    * Onko maa edellä annettujen ja laskettujen tietojen perusteella tyypillisemmin savi vai hiue?
 +    * Onko todennäköistä,​ että maan ilmatila näytteenottokosteudessa mahdollistaa kasvien juurten hengitykselle riittävän ilmanvaihdon ilmakehän ja maan välillä?
 +    * Tarkastele maan denitrifikaation ja dityppioksidipäästöjen todennäköisyyttä näytteenottokosteudessa?​
 +  - Tarkastele hieta- ja savimaiden eroja maan rakenteen muodostumisprosessien ja niihin vaikuttavien tekijöiden suhteen?
 +  - Miten maan rakenne vaikuttaa aineiden kulkeutumiseen veden mukana maaperästä vesistöihin?​
 +
 +
 +==== 16.10.2008 ====
 +
 +  - Määrittele
 +    * maan rakenteen päämuodot
 +    * flokkulaatio
 +    * mikroaggregaatti
 +    * prisma
 +    * hyötykapasiteetti
 +    * leikkausjännitys
 +  - (Laskutehtävä. Kysytty mm. irtotiheyttä,​ huokoisuutta,​ vedenkyllästysastetta.)
 +  - Vertaile rakenteen muodostumisprosesseja ja niihin vaikuttavia tekijöitä hieta- ja savimaissa.
 +  - Tarkastele maan rakenteen vaikutusta aineiden kulkeutumiseen maaperästä vesistöihin.