Tenttiwiki

Maan rakenne (MAA250)

29.10.2009

 1. Määrittele lyhyesti
  • maan rakenteen päämuodot
  • flokkulaatio
  • mikroaggregaatti
  • muru, kokkare, levy, prisma
  • hyötykapasiteetti
  • leikkausjännitys
 2. Maanäytteen tilavuus oli 500cm3. Se painoi näytteenottokosteudessa 900g, lakastumisrajakosteudessa 750g ja kuivana 700g. Maan kiintotiheys oli 2,6g cm3.
  • Mikä oli maanäytteen kuiva irtotiheys?
  • Paljonko maassa oli huokostilaa(tilavuus-%)?
  • Paljonko maassa oli vesihuokosia näyteenottokosteudessa(tilavuus-%)?
  • Paljonko maassa oli ilmahuokosia näytteenottokosteudessa(tilavuus-%)?
  • Mikä oli huokosten vedenkyllästysaste näytteenottokosteudessa(%)?
  • Lakastumisrajakosteudessa maanäyte painoi 750g. Paljonko maassa oli vesihuokosia lakastumisrajakosteudessa(tilavuus-%)?
  • Onko maa edellä annettujen ja laskettujen tietojen perusteella tyypillisemmin savi vai hiue?
  • Onko todennäköistä, että maan ilmatila näytteenottokosteudessa mahdollistaa kasvien juurten hengitykselle riittävän ilmanvaihdon ilmakehän ja maan välillä?
  • Tarkastele maan denitrifikaation ja dityppioksidipäästöjen todennäköisyyttä näytteenottokosteudessa?
 3. Tarkastele hieta- ja savimaiden eroja maan rakenteen muodostumisprosessien ja niihin vaikuttavien tekijöiden suhteen?
 4. Miten maan rakenne vaikuttaa aineiden kulkeutumiseen veden mukana maaperästä vesistöihin?

16.10.2008

 1. Määrittele
  • maan rakenteen päämuodot
  • flokkulaatio
  • mikroaggregaatti
  • prisma
  • hyötykapasiteetti
  • leikkausjännitys
 2. (Laskutehtävä. Kysytty mm. irtotiheyttä, huokoisuutta, vedenkyllästysastetta.)
 3. Vertaile rakenteen muodostumisprosesseja ja niihin vaikuttavia tekijöitä hieta- ja savimaissa.
 4. Tarkastele maan rakenteen vaikutusta aineiden kulkeutumiseen maaperästä vesistöihin.