Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

lisaeaentymisbiologian_seminaari [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Lisääntymisbiologian seminaari ======
  
 +
 +==== 7.11.2006 ====
 +
 +  - Geenin rakenne
 +  - Muansolun kehitys gonosyytistä tsygootiksi
 +  - Sosiaaliset vuorovaikutukset lisääntymistoimintojen säätelijöinä ​