Tenttiwiki

Lisääntymisbiologian seminaari

7.11.2006

  1. Geenin rakenne
  2. Muansolun kehitys gonosyytistä tsygootiksi
  3. Sosiaaliset vuorovaikutukset lisääntymistoimintojen säätelijöinä