Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

liiketaloustiede_maisterivaiheen [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Liiketaloustiede (maisterivaihe) ======
 +
 +==== 31.1.2007 ====
 +
 +  - (ei sanasta sanaan) Mitä yrityksen johdon tulee ottaa huomioon ulkomaisille markkinoille siirryttäessä?​ (esim vienti ja myyntiyritys) (Seristön luennot)
 +  - Kerro 
 +    * Miksi yritykset näkevät ostot strategisesti merkittävänä ja 
 +    * miten ostot ovat muuttunet viimeisen parin vuosikymmenen aikana? (Inkiläisen luennot)
 +  - Käyttäen hyötyteoriaa ja pääomamarkkinoiden tasapainomallia,​ kerro miksi riskiä karttava yrittäjä tai päätöksentekijä yrittää, verottomassa tai yksinkertaisen verotuksen omaavassa taloudessa maksimoida taloudellista lisäarvoa? (Kosken luennot)