Tenttiwiki

Liiketaloustiede (maisterivaihe)

31.1.2007

  1. (ei sanasta sanaan) Mitä yrityksen johdon tulee ottaa huomioon ulkomaisille markkinoille siirryttäessä? (esim vienti ja myyntiyritys) (Seristön luennot)
  2. Kerro
    • Miksi yritykset näkevät ostot strategisesti merkittävänä ja
    • miten ostot ovat muuttunet viimeisen parin vuosikymmenen aikana? (Inkiläisen luennot)
  3. Käyttäen hyötyteoriaa ja pääomamarkkinoiden tasapainomallia, kerro miksi riskiä karttava yrittäjä tai päätöksentekijä yrittää, verottomassa tai yksinkertaisen verotuksen omaavassa taloudessa maksimoida taloudellista lisäarvoa? (Kosken luennot)