Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

liiketaloustiede_maisterin_vaiheen [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +31.1.2007
  
 +1. (ei sanasta sanaan) Mitä yrityksen johdon tulee ottaa huomioon ulkomaisille markkinoille siirryttäessä?​ (esim vienti ja myyntiyritys) (Seristön luennot)
 +2. Kerro a)Miksi yritykset näkevät ostot strategisesti merkittävänä ja b)miten ostot ovat muuttunet viimeisen parin vuosikymmenen aikana? (Inkiläisen luennot)
 +3. Käyttäen hyötyteoriaa ja pääomamarkkinoiden tasapainomallia,​ kerro miksi riskiä karttava yrittäjä tai päätöksentekijä yrittää, verottomassa tai yksinkertaisen verotuksen omaavassa taloudessa maksimoida taloudellista lisäarvoa? (Kosken luennot)