Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

levien_ekologia_ja_systematiikka [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Levien ekologia ja systematiikka ======
 +
 +==== 9.5.2008 Jaanika Blomster ====
 +
 +Tehtävä 1 on pakollinen. Valitse tehtävistä 2-4 KAKSI joihin vastaat.
 +
 +  - Selitä seuraavat sanat lyhyesti ​
 +    * Haptoneema
 +    * Gameetti ​
 +    * Sifoninen ​
 +    * Phycoma ​
 +    * Ocellus ​
 +    * Karposporofyytti ​
 +  - Punalevien (Rhodophyta) esiintyminen ja niille tyypilliset piirteet ​
 +  - Jäälevät ja niiden sopeutumismekanismit jäässä elämiseen ​
 +  - Panssarisiimalevien (Dinophyceae) lisääntyminen (Huom! Pelkkä kuva ei riitä vastaukseksi) ​
 +