Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

koe-elaeintiede_kirjatentti [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Koe-eläintiede (kirjatentti) ======
 +
 +==== 6.3.2009 ====
 +
 +  - Eläinkoe ja sen suorittaminen (Laki ja asetus koe-eläintoiminnassa)
 +  - Hamsteri koe-eläimenä
 +  - Koe-eläintuotanto ​  
 +
 +
 +
 +==== 20.2.2009 ====
 +
 +  - Lupa koe-eläintoimintaan ja eläinkokeen suorittamiseen (Laki koe-eläintoiminnasta,​ 5. luku)
 +  - Kaniini koe-eläimenä
 +  - Koe-eläintilat ja niissä työskentely ​  
 +
 +
 +==== 9.1.2009 ====
 +
 +  - Eläinkoe (Laki koe-eläintoiminnasta,​ 3. luku)
 +  - Rotta koe-eläimenä
 +  - Anestesia ​  
 +
 +
 +==== 12.9.2008 ====
 +
 +  - Eläinkoe (Laki koe-eläintoiminnasta,​ 3. luku)
 +  - Koe-eläinten mikrobiologinen ja terveydellinen laatu
 +  - Anestesia
 +
 +
 +==== 22.2.2008 ====
 +
 +  - Eläinkoelautakunta (Laki koe-eläintoiminnasta,​ 6. luku)
 +  - Koe-eläinten geneettinen laatu
 +  - Anestesia
 +
 +
 +==== 14.12.2007 ====
 +
 +  - Eläinkoelautakunta (Laki koe-eläintoiminnasta,​ 6. luku)
 +  - Koe-eläinten mikrobiologinen luokitus ja se valvonta
 +  - Anestesia
 +
 +
 +==== 7.12.2007 ====
 +
 +  - Eläinkoelautakunta (Laki koe-eläintoiminnasta,​ 6. luku)
 +  - Koe-eläinten mikrobiologinen luokitus ja se valvonta
 +  - Anestesia
 +
 +
 +
 +==== 23.11.2007 ====
 +
 +  - Koe-eläinlaitisluvan myöntäminen ja peruuttaminen (Laki koe-eläintoiminnasta,​ 5. luku) 
 +  - Koe-eläinten mikrobiologinen luokitus ja se valvonta
 +  - Anestesia
 +
 +
 +==== 12.10.2007 ====
 +
 +  - Eläinkoelautakunta (Laki koe-eläintoiminnasta,​ 6. luku)
 +  - Koe-eläinten geneettinen laatu
 +  - Anestesia
 +
 +
 +
 +==== 3.8.2007 =====
 +
 +  - Eläinkoelautakunta (Laki koe-eläintoiminnasta,​ 6. luku)
 +  - Koe-eläinten mikrobiologinen luokitus ja se valvonta
 +  - Anestesia
 +
 +
 +==== 8.6.2007 ====
 +
 +  - Eläinkoe (Laki koe-eläintoiminnasta,​ 3. luku)
 +  - Rotta koe-eläimenä
 +  - Anestesia ​  
 +
 +
 +
 +==== 24.3.2006 ====
 +
 +Merkitkää rastilla (x) oikea(t) vaihtoehdot. Oikea vastaus = 1 p., väärä vastaus = -1 p., vastaamatta jättäminen = 0 p.
 +  - Äkkinäisen ympäristönmuutoksen koe-eläimessä käynnistämät fysiologiset ensireaktio(t) ovat
 +    * ympäristömuutokselle spesifisiä sopeutumisreaktioita  ​
 +    * ympäristönmuutoksen laadusta riippumaton hälytysreaktio
 +    * stressin aiheuttama luhistumisreaktio ​
 +  - Bruce-efektillä tarkoitetaan hiiren hajusignaalivälitteistä viestintää,​ jonka avulla voidaan
 +    * synkronoida naaraiden kiima (estrus) kierrot
 +    * hidastaa sukupuolista kypsymistä
 +    * aiheuttaa vairhaisvaiheessa olevan raskauden keskeytyminen
 +  - Albiinorottien kasvatuksessa on ympäristöolosuhteiden suhteen huomioitava,​ että
 +    * valovoimakkuuden häkeissä ei pidä ylittää 60 lx
 +    * ilman suhteellinen kosteus on keskimäärin 55 %
 +    * valojakson olisi oltava 12 h valoa/12 h pimeää
 +  - Koe-eläinkasvatuksessa on huomioitava,​ että yleisimpien koe-eläinlajien ja ihmisen aistimet ovat kehittyneet erilaisiksi siten, että
 +    * koe-eläinten kuuloalue on yleensä suppeampi kuin ihmisellä
 +    * yleisimpien koe-eläiminä pidettyjen jyrsijöiden värinäkö on heikosti kehittynyt
 +    * hajuaisti on jyrsijöillä dominoiva aisti, joka on paljon kehittyneempi kuin ihmisellä
 +  - Ilman suhteellinen kosteus koe-eläintiloissa on syytä vakioida tiettyyn optimiin, koska
 +    * liian korkea suhteeellinen kosteus lisää ammoniakin muodostusta kuivikkeeseen imeityneestä virtsasta
 +    * mikrobien elinkyky on alhaisimmillaan,​ kun ilman suhteellinen kosteus on korkea
 +    * hengitystiesairauksiin ja rotan “ring-tail”-taudin todennäköisyys kasvaa, kun ilman suhteellinen kosteus on alle 40%
 +  - SPF on koe-eläin, jonka mikrobikanta
 +    * tunnetaan kokonaan ts. eläimen kaikki mikrobikannat tunnetaan
 +    * on lähes olematon ts. eläin on vapaa osoitettavissa olevista mikrobeista
 +    * on vapaa tutkituista taudinaiheuttajista
 +  - SPF-eläinten tuottaminen on yleistynyt, koska
 +    * alentuneesta lisääntymiskyvystä huolimatta lois- ja patogeenivapaat eläimet ovat terveempiä ja tasalaatuisempia
 +    * koe-eläintuotannon riski ympäristölle vähenee
 +    * erityisesti pitkäaikaisissa kokeissa SPF-eläimet ovat parempia, kuin ns. konventionaaliset koe-eläimet
 +  - Nukutusaineen turvallisuus ja käyttökelpoisuus riippuu paljolti siitä ​
 +    * että isojen aivojen ja toisaalta ydinjatkoksen hermokeskusten depressoimiseen tarvittavien annosten välinen erotus on riittävän suuri
 +    * että nukutusaineen pitoisuusalue,​ jolla kyetään ylläpitämään kirurgisesta anestesiatasoa on mahdollisimman kapea
 +    * että sillä on lyhyt vaikutusaika
 +  - Yleisimmät anestesian aikana todetut komplikaatiot ovat 
 +    * häiriöt elimistön sokeritasapainossa
 +    * tahdonalaisen lihaksiston toiminnalliset häiriöt
 +    * sydämen ja hengityselimistön toiminnalliset häiriöt
 +  - Rotan ja hiiren kiimakierron etrusvaihe voidaan tunnistaa vaginan irtosolunäytteessä olevien
 +    * punaisten verisolujen perusteella
 +    * syöttösolujen avulla
 +    * sarveistuneiden solujen esiitymisrunsauden perusteella
 +  - Hamsteri soveltuu erityisen hyvin syöpä- ja kudostutkimuksiin ja immunologisiin tutkimuksiin,​ koska 
 +    * immunologinen vaste patogeeneille on lajilla korostuneen voimakas
 +    * poskipussit ovat poikkeuksellisen otollinen kasvuympäristö kudos- ja kasvainsiirrännäisille
 +    * lajin elimistö torjuu erityisen tehokkaasti kasvain- ja kudossiirrännäiset
 +  - Pieniä verinäytteitä otetaan usein 
 +    * orbitaalisinuksesta
 +    * sydämestä punktiolla
 +    * hännästä
 +  - Kani soveltuu erityisen hyvin alkionkehityksen tutkimiseen,​ koska
 +    * alkion varhaiskehitys on erityisen hidas
 +    * ovulaatiossa vapautuu runsaasti munasoluja
 +    * munasolu ja blastokysti ovat poikkeuksellisen suurikokoisia
 +  - Transgeenitekniikassa pyritään siirtämään vieras kloonattu DNA (usein transgeeni tai geenikonstrukti) varhaisalkion perintöaineksen toimivaksi osaksi
 +    * injisoimalla DNA blastokystivaiheiseen alkioon
 +    * siirtämällä DNA alkion kromosomeihin hyödyntäen retroviruksia,​ jonka perimän osaksi siirrettävä DNA on saatettu
 +    * injisoimalla puhdistettu transgeeni DNA varhaisalkion urospuoliseen esitumaan
 +  - Koe-eläintoiminnan harjoittaminen edellyttää laitoskohtaista lupaa, jonka myöntää ​
 +    * Maa- ja metsätalousministeriö
 +    * Sosiaali- ja terveysministeriö
 +    * lääninhallitus
 +  - Koe-eläinasetuksessa märitellään 1. luokan eläinkokeeksi koe, jossa 
 +    * eläin tuntee kipua ja tuskaa
 +    * eläin voi tuntea kipua ja tuskaa
 +    * eläin tuntee huomattavaa kipua ja tuskaa
 +  - Koesuunnitelma on tehtävä vain  ​
 +    * 1. luokan tieteellisestä eläinkokeesta
 +    * 2. luokan tieteellisestä eläinkokeesta
 +    * 0. luokan tieteellisestä eläinkokeesta
 +    * kaikista tieteellisistä eläinkokeista
 +  - Asetuksen 1076/85 mukaan ​
 +    * jokaisessa koe-eläimiä tuottavassa yksikössä on oltava konsultoiva eläinlääkäri
 +    * jokaisessa kokeita suorittavassa yksikössä tulee olla konsultoiva eläinlääkäri
 +    * jokaisessa koe-eläintoimikunnassa tulee olla jäsenenä konsultoitava eläinlääkäri
 +  - Kelpoisuuden eläinkokeiden suorittamiseen saa, kun 
 +    * on lääkäri tai eläinlääkäri
 +    * on suorittanut koe-eläinkurssin
 +    * on suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon ja koe-eläinkurssin
 +  - Eläinten teveystarkkailu ​
 +    * on EU määräysten mukaan tehtävä aina kliinisesti sairaista eläimistä
 +    * on asetuksessa määrätty
 +    * antaa tutkijalle kuvan eläinten terveydestä