Tenttiwiki

Koe-eläintiede (kirjatentti)

6.3.2009

 1. Eläinkoe ja sen suorittaminen (Laki ja asetus koe-eläintoiminnassa)
 2. Hamsteri koe-eläimenä
 3. Koe-eläintuotanto

20.2.2009

 1. Lupa koe-eläintoimintaan ja eläinkokeen suorittamiseen (Laki koe-eläintoiminnasta, 5. luku)
 2. Kaniini koe-eläimenä
 3. Koe-eläintilat ja niissä työskentely

9.1.2009

 1. Eläinkoe (Laki koe-eläintoiminnasta, 3. luku)
 2. Rotta koe-eläimenä
 3. Anestesia

12.9.2008

 1. Eläinkoe (Laki koe-eläintoiminnasta, 3. luku)
 2. Koe-eläinten mikrobiologinen ja terveydellinen laatu
 3. Anestesia

22.2.2008

 1. Eläinkoelautakunta (Laki koe-eläintoiminnasta, 6. luku)
 2. Koe-eläinten geneettinen laatu
 3. Anestesia

14.12.2007

 1. Eläinkoelautakunta (Laki koe-eläintoiminnasta, 6. luku)
 2. Koe-eläinten mikrobiologinen luokitus ja se valvonta
 3. Anestesia

7.12.2007

 1. Eläinkoelautakunta (Laki koe-eläintoiminnasta, 6. luku)
 2. Koe-eläinten mikrobiologinen luokitus ja se valvonta
 3. Anestesia

23.11.2007

 1. Koe-eläinlaitisluvan myöntäminen ja peruuttaminen (Laki koe-eläintoiminnasta, 5. luku)
 2. Koe-eläinten mikrobiologinen luokitus ja se valvonta
 3. Anestesia

12.10.2007

 1. Eläinkoelautakunta (Laki koe-eläintoiminnasta, 6. luku)
 2. Koe-eläinten geneettinen laatu
 3. Anestesia

3.8.2007

 1. Eläinkoelautakunta (Laki koe-eläintoiminnasta, 6. luku)
 2. Koe-eläinten mikrobiologinen luokitus ja se valvonta
 3. Anestesia

8.6.2007

 1. Eläinkoe (Laki koe-eläintoiminnasta, 3. luku)
 2. Rotta koe-eläimenä
 3. Anestesia

24.3.2006

Merkitkää rastilla (x) oikea(t) vaihtoehdot. Oikea vastaus = 1 p., väärä vastaus = -1 p., vastaamatta jättäminen = 0 p.

 1. Äkkinäisen ympäristönmuutoksen koe-eläimessä käynnistämät fysiologiset ensireaktio(t) ovat
  • ympäristömuutokselle spesifisiä sopeutumisreaktioita
  • ympäristönmuutoksen laadusta riippumaton hälytysreaktio
  • stressin aiheuttama luhistumisreaktio
 2. Bruce-efektillä tarkoitetaan hiiren hajusignaalivälitteistä viestintää, jonka avulla voidaan
  • synkronoida naaraiden kiima (estrus) kierrot
  • hidastaa sukupuolista kypsymistä
  • aiheuttaa vairhaisvaiheessa olevan raskauden keskeytyminen
 3. Albiinorottien kasvatuksessa on ympäristöolosuhteiden suhteen huomioitava, että
  • valovoimakkuuden häkeissä ei pidä ylittää 60 lx
  • ilman suhteellinen kosteus on keskimäärin 55 %
  • valojakson olisi oltava 12 h valoa/12 h pimeää
 4. Koe-eläinkasvatuksessa on huomioitava, että yleisimpien koe-eläinlajien ja ihmisen aistimet ovat kehittyneet erilaisiksi siten, että
  • koe-eläinten kuuloalue on yleensä suppeampi kuin ihmisellä
  • yleisimpien koe-eläiminä pidettyjen jyrsijöiden värinäkö on heikosti kehittynyt
  • hajuaisti on jyrsijöillä dominoiva aisti, joka on paljon kehittyneempi kuin ihmisellä
 5. Ilman suhteellinen kosteus koe-eläintiloissa on syytä vakioida tiettyyn optimiin, koska
  • liian korkea suhteeellinen kosteus lisää ammoniakin muodostusta kuivikkeeseen imeityneestä virtsasta
  • mikrobien elinkyky on alhaisimmillaan, kun ilman suhteellinen kosteus on korkea
  • hengitystiesairauksiin ja rotan “ring-tail”-taudin todennäköisyys kasvaa, kun ilman suhteellinen kosteus on alle 40%
 6. SPF on koe-eläin, jonka mikrobikanta
  • tunnetaan kokonaan ts. eläimen kaikki mikrobikannat tunnetaan
  • on lähes olematon ts. eläin on vapaa osoitettavissa olevista mikrobeista
  • on vapaa tutkituista taudinaiheuttajista
 7. SPF-eläinten tuottaminen on yleistynyt, koska
  • alentuneesta lisääntymiskyvystä huolimatta lois- ja patogeenivapaat eläimet ovat terveempiä ja tasalaatuisempia
  • koe-eläintuotannon riski ympäristölle vähenee
  • erityisesti pitkäaikaisissa kokeissa SPF-eläimet ovat parempia, kuin ns. konventionaaliset koe-eläimet
 8. Nukutusaineen turvallisuus ja käyttökelpoisuus riippuu paljolti siitä
  • että isojen aivojen ja toisaalta ydinjatkoksen hermokeskusten depressoimiseen tarvittavien annosten välinen erotus on riittävän suuri
  • että nukutusaineen pitoisuusalue, jolla kyetään ylläpitämään kirurgisesta anestesiatasoa on mahdollisimman kapea
  • että sillä on lyhyt vaikutusaika
 9. Yleisimmät anestesian aikana todetut komplikaatiot ovat
  • häiriöt elimistön sokeritasapainossa
  • tahdonalaisen lihaksiston toiminnalliset häiriöt
  • sydämen ja hengityselimistön toiminnalliset häiriöt
 10. Rotan ja hiiren kiimakierron etrusvaihe voidaan tunnistaa vaginan irtosolunäytteessä olevien
  • punaisten verisolujen perusteella
  • syöttösolujen avulla
  • sarveistuneiden solujen esiitymisrunsauden perusteella
 11. Hamsteri soveltuu erityisen hyvin syöpä- ja kudostutkimuksiin ja immunologisiin tutkimuksiin, koska
  • immunologinen vaste patogeeneille on lajilla korostuneen voimakas
  • poskipussit ovat poikkeuksellisen otollinen kasvuympäristö kudos- ja kasvainsiirrännäisille
  • lajin elimistö torjuu erityisen tehokkaasti kasvain- ja kudossiirrännäiset
 12. Pieniä verinäytteitä otetaan usein
  • orbitaalisinuksesta
  • sydämestä punktiolla
  • hännästä
 13. Kani soveltuu erityisen hyvin alkionkehityksen tutkimiseen, koska
  • alkion varhaiskehitys on erityisen hidas
  • ovulaatiossa vapautuu runsaasti munasoluja
  • munasolu ja blastokysti ovat poikkeuksellisen suurikokoisia
 14. Transgeenitekniikassa pyritään siirtämään vieras kloonattu DNA (usein transgeeni tai geenikonstrukti) varhaisalkion perintöaineksen toimivaksi osaksi
  • injisoimalla DNA blastokystivaiheiseen alkioon
  • siirtämällä DNA alkion kromosomeihin hyödyntäen retroviruksia, jonka perimän osaksi siirrettävä DNA on saatettu
  • injisoimalla puhdistettu transgeeni DNA varhaisalkion urospuoliseen esitumaan
 15. Koe-eläintoiminnan harjoittaminen edellyttää laitoskohtaista lupaa, jonka myöntää
  • Maa- ja metsätalousministeriö
  • Sosiaali- ja terveysministeriö
  • lääninhallitus
 16. Koe-eläinasetuksessa märitellään 1. luokan eläinkokeeksi koe, jossa
  • eläin tuntee kipua ja tuskaa
  • eläin voi tuntea kipua ja tuskaa
  • eläin tuntee huomattavaa kipua ja tuskaa
 17. Koesuunnitelma on tehtävä vain
  • 1. luokan tieteellisestä eläinkokeesta
  • 2. luokan tieteellisestä eläinkokeesta
  • 0. luokan tieteellisestä eläinkokeesta
  • kaikista tieteellisistä eläinkokeista
 18. Asetuksen 1076/85 mukaan
  • jokaisessa koe-eläimiä tuottavassa yksikössä on oltava konsultoiva eläinlääkäri
  • jokaisessa kokeita suorittavassa yksikössä tulee olla konsultoiva eläinlääkäri
  • jokaisessa koe-eläintoimikunnassa tulee olla jäsenenä konsultoitava eläinlääkäri
 19. Kelpoisuuden eläinkokeiden suorittamiseen saa, kun
  • on lääkäri tai eläinlääkäri
  • on suorittanut koe-eläinkurssin
  • on suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon ja koe-eläinkurssin
 20. Eläinten teveystarkkailu
  • on EU määräysten mukaan tehtävä aina kliinisesti sairaista eläimistä
  • on asetuksessa määrätty
  • antaa tutkijalle kuvan eläinten terveydestä