Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

knobil_neill_s_physiology_of_reproduction_3op [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +==== 10.2.2017 Volume 1 Section 1 Tentaattori:​ Timo Tuuri ====
  
 +Vastaa kolmeen kysymykseen
 +  - Sukurauhasen (gonadien) varhaiskehitys ja sukupoulen määräytyminen. Pohdi myös geneettisiä ja ei-geneettisiä syitä epäselvän sukuuolen syntymiseen.
 +  - Alkion genomin aktivaatio
 +  - Sukusolujen kantasolut aikuisilla yksilöillä. Pohdi myös sukusolujen in vitro -kasvatukseen liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia
 +  - Siittiön ja munasolun fuusio. Kerro myös mitä tapahtuu siittiön komponenteille hedelmöityksen jälkeen.