Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

kliininen_biokemia [2019/06/12 22:35]
kliininen_biokemia [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Kliininen biokemia ======
 +
 +
 +
 +==== 29.04.2011 ====
 +
 +  - Diagnostiset päätösrajat
 +  - Hematokriitti ja MCV
 +  - Glykoitunut hemoglobiini
 +  - C-reaktiivinen proteiini
 +
 +
 +==== 20.11.2009 ====
 +
 +  - Sydänveritulpan pikadiagnostiikka
 +  - Glykoitunut Hb
 +  - Virtsan U-tutkimukset
 +  - Miten varmistetaan laboratoriotulosten laatu?
 +
 +
 +
 +==== 18.11.2005 ====
 +
 +  - Glykoloitunut hemoglobiini,​ Hb-Alc
 +  - Verenkuvat a. punainen b. valkoinen
 +  - a. Viiteväli b. laadunvarmistus
 +  - Helicobacter pylori ​   ​
 +
 +