Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

kirjatentti_ilkka_hanski_kutistuva_maailma [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +======Ilkka Hanski: Kutistuva maailma======
 +
 +Vastaa 3 kysymykseen:​
 +
 +  - Pohdi ekologisten käytävien merkitystä biodiversiteetin ylläpitämiseksi maisematasolla (isossa mittakaavassa). Millaiset käytävät toimisivat?
 +  - Usein väitetään,​ että elinympäristön väheneminen ja ilmastonmuutos vaikuttavat vuorovaikutteisesti biodiversiteettiin (yhteisvaikutus). Mitä tällä tarkoitetaan?​
 +  - Miksi etäisyys lähimpään habitaattilaikkuun on huono kytkeytyvyyden mitta? Mikä olisi parempi mitta?
 +  - Pohdi elinympäristöjen vähenemisen geneettisiä seurauksia.
 +[[http://​essaywritingservices.org/​prices.php|write my essay]]