Tenttiwiki

Ilkka Hanski: Kutistuva maailma

Vastaa 3 kysymykseen:

  1. Pohdi ekologisten käytävien merkitystä biodiversiteetin ylläpitämiseksi maisematasolla (isossa mittakaavassa). Millaiset käytävät toimisivat?
  2. Usein väitetään, että elinympäristön väheneminen ja ilmastonmuutos vaikuttavat vuorovaikutteisesti biodiversiteettiin (yhteisvaikutus). Mitä tällä tarkoitetaan?
  3. Miksi etäisyys lähimpään habitaattilaikkuun on huono kytkeytyvyyden mitta? Mikä olisi parempi mitta?
  4. Pohdi elinympäristöjen vähenemisen geneettisiä seurauksia.

write my essay