Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
kirjatentti:marine_ecological_processes_valiela [2018/04/18 14:08]
57.98.79.76 created
kirjatentti:marine_ecological_processes_valiela [2019/06/12 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===Kirjatentti:​ Marine Ecological Processes (Valiela)===
  
 +=== 16.4.2018===
 +Vastaa kahteen kysymykseen:​
 +  -Merieliöiden ravinnon valintaan vaikuttavat tekijät (anna myös lajitason esimerkkejä)
 +  -Kasviplanktonyhteisöjen ravinnerajoitteisuus rannikolla ja avomerellä
 +  -Fosforin kierto meressä