Tenttiwiki

Kirjatentti: Marine Ecological Processes (Valiela)

16.4.2018

Vastaa kahteen kysymykseen:

  1. Merieliöiden ravinnon valintaan vaikuttavat tekijät (anna myös lajitason esimerkkejä)
  2. Kasviplanktonyhteisöjen ravinnerajoitteisuus rannikolla ja avomerellä
  3. Fosforin kierto meressä