Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

kirjatentti:marine_biology_levinton [2019/06/12 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +======Kirjatentti:​ Marine Biology (Levinton)======
  
 +====25.4.2008 (Elina Leskinen)====
 +
 +  - Lajien välinen kilpailu merissä
 +  - Vuorovesiranta elinympäristönä
 +  - Haitalliset aineet merissä
 +
 +==== 5.5.2006 ====
 +
 +Kahteen kysymykseen pyydetään vastausta
 +
 +  - Vuorovesivyöhyke elinympäristönä.
 +  - Seksuaalinen lisääntyminen meressä.
 +  - Planktonin vertikaalimigraatio ja sen mahdolliset syyt.