Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kirjatentti:akvaattisten_tieteiden_kirjatentti_-_marine_biology_nybakken_bertness [2018/04/04 12:35]
128.214.79.187 [Akvaattisten tieteiden kirjatentti: Marine Biology (Nybakken & Bertness)]
kirjatentti:akvaattisten_tieteiden_kirjatentti_-_marine_biology_nybakken_bertness [2019/06/12 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Akvaattisten tieteiden kirjatentti:​ Marine Biology (Nybakken & Bertness) ======
  
 +=== 20.4.2018 ===
 +
 +Vastaa molempiin kysymyksiin:​
 +
 +1. Perustuotanto ja sitä säätelevät tekijät
 +
 +2. Valo akvaattisessa ekosysteemissä
 +
 +26.3.2018
 +
 +Vastaa molempiin kysymyksiin:​
 +
 +1. Pohjoisen ja eteläisen polaarialueen elinympäristön ja ravintoverkon erot.
 +
 +2. Ihmistoiminnan vaikutukset meriekosysteemeihin.
 +==== 19.10.2012 ====
 +Vastaa seuraaviin kysymyksiin:​
 +  - Estuaarit elinympäristöinä
 +  - Elämä hiekkaisella vuorovesirannalla
 +  - Perustuotanto ja siihen vaikuttavat tekijät
 +
 +==== XX.XX.???? ====
 +
 +Vastaa kahteen kysymykseen:​
 +  - Nektonin rakenne ja toiminta (toisella tenttikerralla oli johdattelua ja kehotus mainita eliöiden sopeutumistapoja olosuhteisiin ja mainita lajeja nimeltä)
 +  - Valtamerten koralliyhteisöt (toisella tenttikerralla tuli vertailla Tyynenmeran ja Atlantin koralliyhteisöjä)
 +  - Vuorovesirannat. Kuvaile erilaisia vuorovesirantoja ja vuorovesivyöhykkeen eliöstöä. ​
 +
 +=== 12.4.2013 ===
 +
 +1. Polaarialueiden ravintoketjut
 +2. Eläinten väliset symbioosit meressä