Tenttiwiki

Akvaattisten tieteiden kirjatentti: Marine Biology (Nybakken & Bertness)

20.4.2018

Vastaa molempiin kysymyksiin:

1. Perustuotanto ja sitä säätelevät tekijät

2. Valo akvaattisessa ekosysteemissä

26.3.2018

Vastaa molempiin kysymyksiin:

1. Pohjoisen ja eteläisen polaarialueen elinympäristön ja ravintoverkon erot.

2. Ihmistoiminnan vaikutukset meriekosysteemeihin.

19.10.2012

Vastaa seuraaviin kysymyksiin:

  1. Estuaarit elinympäristöinä
  2. Elämä hiekkaisella vuorovesirannalla
  3. Perustuotanto ja siihen vaikuttavat tekijät

XX.XX.????

Vastaa kahteen kysymykseen:

  1. Nektonin rakenne ja toiminta (toisella tenttikerralla oli johdattelua ja kehotus mainita eliöiden sopeutumistapoja olosuhteisiin ja mainita lajeja nimeltä)
  2. Valtamerten koralliyhteisöt (toisella tenttikerralla tuli vertailla Tyynenmeran ja Atlantin koralliyhteisöjä)
  3. Vuorovesirannat. Kuvaile erilaisia vuorovesirantoja ja vuorovesivyöhykkeen eliöstöä.

12.4.2013

1. Polaarialueiden ravintoketjut 2. Eläinten väliset symbioosit meressä