Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kirjatentti:akvaattisten_tieteiden_kirjatentti_-_introduction_to_the_practice_of_fishery_science_royce [2014/08/15 22:44]
127.0.0.1 external edit
kirjatentti:akvaattisten_tieteiden_kirjatentti_-_introduction_to_the_practice_of_fishery_science_royce [2019/06/12 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Akvaattisten tieteiden kirjatentti:​ Introduction to the practice of fishery science (Royce) ======
 +7.8.2017
 +Vastaa kahteen kysymyskeen:​
 +-Kalojen maksimaalinen ikä ja koko 
 +-Kalojen ulkoiset sukupuolituntomerkit
 +-Kalojen merkitseminen vaellusten seurannassa
 +
 +=== 24.5.2013===
 +Vastaa kahteen kysymykseen:​
 +  -kalojen iän määrittäminen
 +  -kompensatoriset (compensatory) tekijät kalakannan koon säätelijöinä
 +  -kalojen kyky vaihtaa sukupuolta
 + 
 +
 +==== 10.5.2013 ====
 +Vastaa kahteen kysymykseen:​
 +  - Kalojen ulkoisista sukupuolituntomerkeistä
 +  - Rekrytointi
 +  - Kuvaile lyhyesti seuraavien pyydysten rakennetta ja toimintaa
 +    a)Trooli, b)Nuotta, c)Pitkäsiima
 +
 +==== 16.11.2012 ====
 +Vastaa kahteen kysymykseen:​
 +  - Kuvaile lyhyesti seuraavien kalastajaryhmien kalastustoimintaa:​ a) Vapaa-ajankalastajat,​ b) Kotitarvekalastajat,​ c) Ammattikalastajat.
 +  - Kuntokerroin (Condition factor)
 +  - Merkintä vaellusten tutkimusmenetelmänä
 +
 +
 +==== 11.5.2012 ====
 +
 +  - Saaliin rekryyttiä kohti (yield-per-recruit) antavat mallit kalastuksen säätelyssä
 +  - Kalastuksen vaikutuksista kalakannan rakenteeseen
 +  - Kalojen hajuaisti
 +
 +
 +==== XX.XX.2011 ====
 +
 +Vastaa kahteen kysymykseen:​
 +  - Kalojen kyky vaihtaa sukupuolta.
 +  - Punalohen (sockeye salmon) lisääntymisbiologia.
 +  - Mihin perustuu kalojen iän määrittäminen? ​
 +
 +==== 9.9.2011 ====
 +
 +  - Osmoregulaatio
 +  - Yksikkösaalis
 +  - en valitettavasti muista (kalastukseen liittyvä)
 +
 +==== 25.5.2011 ====
 +
 +  - Punalohen (sockeye salmon) lisääntymisbiologia
 +  - Kuntokerroin (conditon factor)
 +  - Vertaile petokalojen ja kalastuksen vaikutuksia kalakantaan