Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
kehitysmaatutkimuksen_johdantojakso_kirjallisuus_990052_3_op [2015/06/25 15:18]
128.214.53.42 asd
kehitysmaatutkimuksen_johdantojakso_kirjallisuus_990052_3_op [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Kehitysmaatutkimuksen johdantojakso,​ kirjallisuus ======
 +
 +===== 27.11.2010 =====
 +Tentittävänä kirjana Juhani Koponen ym: Kehitysmaatutkimus:​ johdatus perusteisiin.  ​
 +
 +Vastaa kahteen kysymykseen allaolevista kuudesta vaihtoehdosta
 +
 +  - Pohdi väestönkasvun ja kehityksen dialektiikkaa (keskinäissuhdetta).
 +  - Kaupunkien kasvu kehitysmaiden ja kehityksen haasteena.
 +  - Pohdi kehitysvaltion (developmental state) mahdollisuuksia kehitysmaissa.
 +  - Globaalin kauppapolitiikan kilpailevat periaatteet.
 +  - Arvioi Maailman kauppajärjestön (WTO) toimintaa Etelän kehitysmaiden kannalta katsoen.
 +  - Miten käsitteitä "​rotu"​ ja "​kulttuuri"​ on historian kuluessa käytetty pyrittäessä määrittelemään "​kehitystä"?​
 +
 +===== 18.6.2010 =====
 +Tentittävänä kirjana Juhani Koponen ym: Kehitysmaatutkimus:​ johdatus perusteisiin.  ​
 +
 +Vastaa kahteen kysymykseen allaolevista kuudesta vaihtoehdosta
 +
 +  - Pohdi väestönkasvun ja kehityksen dialektiikkaa (keskinäissuhdetta).
 +  - Kaupunkien kasvu kehitysmaiden ja kehityksen haasteena.
 +  - Pohdi kehitysvaltion (developmental state) mahdollisuuksia kehitysmaissa.
 +  - Globaalin kauppapolitiikan kilpailevat periaatteet.
 +  - Arvioi Maailman kauppajärjestön (WTO) toimintaa Etelän kehitysmaiden kannalta katsoen.
 +  - Miten käsitteitä "​rotu"​ ja "​kulttuuri"​ on historian kuluessa käytetty pyrittäessä määrittelemään "​kehitystä"?​