Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

kehitysbiologian_tyoet [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Kehitysgenetiikan työt ======
  
 +==== 8.2.2011 ====
 +(Kirjoitettu ulkomuistista tentin jälkeen, eli kysymykset vain about näin)
 +
 +**1.** GAL4-UAS linjat ja miten niitä valmistetaan?​ Mihin niitä voidaan käyttää kehitysbiologian tutkimuksessa?​
 +
 +**2.** Mosaiikkikloonit ja miten niitä tehdään? Piirrä kuva mitoottisesta homologisesta rekombinaatiosta.
 +
 +**3.** Selitä lyhyesti (vastaa neljään):
 +
 +a) Miksi kurssilla wing RNAi vaikutukset eivät näkyneet koiraskärpäsissä?​
 +
 +b) Inverse PCR
 +
 +c) Mitä eroa on tavallisella fluoresenssimikroskoopilla ja konfokaalimikroskoopilla?​
 +
 +d) Miksi polyteenikromosomit ovat niin isoja?
 +
 +e) Miksi kurssilla ennen alkioiden värjäystä ne käsiteltiin bleachilla ja heptaanilla?​
 +
 +f) Balancer- kromosomit