Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kehitysbiologian_perusteet [2015/02/06 12:44]
128.214.88.43 [Kehitysbiologian perusteet]
kehitysbiologian_perusteet [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Kehitysbiologian perusteet ======
 +
 +==== 6.2.2015 ====
 +
 +III. osakuulustelu
 +
 +1. Keskushermoston erilaistumisen pääpiirteet
 +
 +2. Alkujaokkeiden synty ja erilaistuminen (somitogeneesi.)
 +
 +3. Sukupuolisen erilaistumisen säätely: hedelmöityksestä puberteettiin
 +
 +==== 7.2.2014 ====
 +II. osakuulustelu ​
 +Hyvin jäsenneltyjä informatiivisia esseevastauksia
 +  - Mitä tarkoitetaan kaavoittumisella (patterning),​ mihin se perustuu ja mikä merkitys sillä on yksilönkehityksessä?​
 +  - Induktiivinen viestintä
 +  - Mikä on Spemannin organisaattori ja mikä on sen merkitys yksilönkehityksen säätelyssä?​
 +
 +==== 26.5.2006 ====
 +
 +Vastatkaa 4:ään kysymykseen  ​
 +  - Keskushermoston kehityksen pääpiirteet
 +  - Miten ja miksi käytetään kohdennettua mutageneesiä hiirillä?
 +  - Vertaile yleisellä tasolla eri signaalinvälitysreittien toimintatapoja:​ yhtäläisyydet ja erot
 +  - Minkälaisia heterokronisia muutoksia yksilönkehityksessä voi tapahtua?
 +  - Aitotumallisen geenin rakenne ja sen ilmentämisen keskeiset tapahtumat.