Tenttiwiki

Kehitysbiologian perusteet

6.2.2015

III. osakuulustelu

1. Keskushermoston erilaistumisen pääpiirteet

2. Alkujaokkeiden synty ja erilaistuminen (somitogeneesi.)

3. Sukupuolisen erilaistumisen säätely: hedelmöityksestä puberteettiin

7.2.2014

II. osakuulustelu Hyvin jäsenneltyjä informatiivisia esseevastauksia

  1. Mitä tarkoitetaan kaavoittumisella (patterning), mihin se perustuu ja mikä merkitys sillä on yksilönkehityksessä?
  2. Induktiivinen viestintä
  3. Mikä on Spemannin organisaattori ja mikä on sen merkitys yksilönkehityksen säätelyssä?

26.5.2006

Vastatkaa 4:ään kysymykseen

  1. Keskushermoston kehityksen pääpiirteet
  2. Miten ja miksi käytetään kohdennettua mutageneesiä hiirillä?
  3. Vertaile yleisellä tasolla eri signaalinvälitysreittien toimintatapoja: yhtäläisyydet ja erot
  4. Minkälaisia heterokronisia muutoksia yksilönkehityksessä voi tapahtua?
  5. Aitotumallisen geenin rakenne ja sen ilmentämisen keskeiset tapahtumat.