Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kaupunkiekologia [2014/12/15 09:04]
88.195.209.191 [12.5.2001]
kaupunkiekologia [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +
 +====== 52186 Kaupunkiekologia ======
 +
 +==== 3.3.2000 ====
 +
 +  -  Kaupungin ja maaseudun ilmastolliset erot.
 +  - Lintujen kaupunkilaistumiseen johtavat tekijät.
 +  - Ekologisten näkökohtien huomioonottaminen maankäytön suunnittelussa - miten se tapahtuu käytännössä?​ (kysymys ei koske tapahtuuko näin todella, vaan käytännön menettelytapoja)
 +
 +
 +==== 14.12.2000 ====
 +
 +  - Kaupunkiekologian määritelmä,​ eli mitä kaupunkiekologia on?
 +  - Kaupunkiluonnon erityispiirteet
 +  - Kaupunkimetsien tarjoamat hyödyt
 +  - Miten kaupunkiekologista tutkimusta voidaan hyödyntää kaupunkimetsien suunnittelussa,​ vai voidaanko? ​
 +
 +
 +==== 12.5.2001 ====
 +
 +  - Kaupungin ja maaseudun ilmastolliset erot
 +  - Lintujen kaupunkilaistumiseen johtavat tekijät
 +  - Ekologisten näkökohtien huomioonottaminen kaupunkien maankäytön suunnittelussa - miten se tapahtuu käytännössä (kysymys ei koske sitä tapahtuuko näin todella, vaan käytännön menettelytapoja)
 +
 +==== 15.12.2014 ====
 +
 +
 +Vastaa kahteen:
 +
 +  - Miten turvaisit ekosysteemipalvelut Helsingin uudessa yleiskaavassa?​
 +  - Kaupunkien kasvun ekologiset seuraukset.
 +  - Kaupunkiekosysteemin erityispiirteet ja siihen vaikuttavat tekijät.
 +  - Lintujen kaupunkilaistumiseen johtavat tekijät.